Hopp til hovedinnhold

Dronningen åpner Annos nye bevaringssenter

Hennes Majestet Dronningen er til stede ved åpningen av Anno bevaringssenter i Elverum torsdag 28. april 2022 klokken 12.30.

Pressemelding fra arrangør:

Anno bevaringssenter er et helt unikt, moderne og framtidsrettet senter for å ivareta vår felles kulturarv som forvaltes ved museene i Hedmark.

H.M. Dronningen ankommer Anno bevaringssenter kl. 12.30 og blir tatt imot av styreleder i Anno, Knut Storberget, og administrerende direktør Sven Inge Sunde. Alle ordførere i de 22 hedmarkskommunene er også invitert, samt en rekke andre gjester og samarbeidspartnere som har bidratt til realiseringen av det nye senteret.

Et bevaringssenter for framtiden

Anno bevaringssenter er et moderne og fremtidsrettet bygg som kan oppbevare 100 000 gjenstander på en mer forsvarlig måte enn det er blitt gjort til i dag. Magasineringen vil også ha en høyere standard enn bransjen for øvrig. En stor del av arbeidet er å dokumentere og digitalisere gjenstandene slik at de blir tilgjengelig og bevart for all fremtid.

Dronningen vil få en omvisning i Anno bevaringssenter, før en åpningsseremoni avholdes i det største magasinet. En del av programmet er at Dronning Sonja og ordfører i vertskommunen Elverum, Lillian Skjærvik, vil utføre en symbolsk magasinering av tre nøye utvalgte gjenstander blant de 170 000 som finnes i Annos samlinger. Museet vil også presentere én gjenstand fra hver kommune.

– Kommunene er viktige samarbeidspartnere for alle våre museer, og har i tillegg bidratt til finansieringen av bygget – faktisk er de alle medeiere i senteret. Derfor er det en viktig gest fra vår side å vise frem en liten del av vår rike gjenstandssamling, og knytte den til hver enkelt kommune, sier administrerende direktør Sven Inge Sunde.

Like viktig for Hedmark, som Nasjonalmuseet for Norge

Realisering av senteret har vært Annos viktigste strategiske målsetting siden 2010. Museumsansatte i hele Hedmark har vært i sving med forarbeid til innflyttingen i flere år allerede, gjennom et enormt «ryddeprosjekt» der 170 000 gjenstander som er samlet inn over hundre år, registreres på nytt og digitaliseres og klargjøres for bevaring i magasin. Alle skal ikke lagres i det nye senteret, men gjenstandene som fraktes ditt gå igjennom en grundig prosess på veg inn til hylleplassen sin i magasinet. Gjenstander tørkes, fryses, vaskes og repareres klart før det lagres og tilgjengeliggjøres for utstillinger. Gjenstandene vil også være viktig for forsking og for å forstå hvordan man levde før tiden.

Bærekraft og sikkerhet for gjenstandene var viktig for Anno i byggeprosessen. Derfor er blant annet massivtre valgt som materiale i store deler av bygningen.

Bevaringssenteret har kostet 170 millioner kroner, og i tillegg til Anno museum sine samlinger, skal den huse Norsk Skogfinsk museums samlinger. Staten har bidratt med 90 millioner kroner til byggingen, Hedmark fylkeskommune (før opprettelsen av Innlandet) med 35 millioner kroner, og kommunene med 35 millioner kroner, hvorav 10 millioner kroner fra vertskommune Elverum. Tomt til en verdi av nærmere 10 millioner ble overdratt til Anno fra Stiftelsen Glomdalsmuseet.

Akkreditering

Medier som ønsker å dekke begivenheten må akkrediteres gjennom Statsforvalteren i Innlandet. Påmelding på e-post til kommunikasjonssjef Karianne Stordal innen 25. april: [email protected].

 

25.04.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook