Hopp til hovedinnhold

Hans Majestet Kongen til Snåsa under åpning av samisk språkuke/Gïelevåhkoe

Hans Majestet Kong Harald besøker Gïelem nastedh, sørsamisk språk- og kompetansesenter i Snåsa kommune søndag 23.oktober. Der skal Kongen delta på åpningen av samisk språkuke.

Gïelevåhkoe/Samisk språkuke er etablert for å synliggjøre og øke kunnskapen om de samiske språkene i hele samfunnet. Næringsliv, organisasjoner, offentlige institusjoner og andre aktører inviteres da til å synliggjøre samiske språk gjennom en hel uke. Språkuka ble første gang arrangert i 2019, etter et initiativ fra Saemiedigkie/Sametinget.

Hans Majestet Kong Harald er opptatt av samiske spørsmål, og Kongen var da også til stede under åpningen av den første samiske språkuka tilbake i 2019.

– Vi er veldig glade for at Kongen har takket ja til å være til stede under åpningen av Gïelevåhkoe i oktober. Dette er en fantastisk mulighet for oss for å synliggjøre det sørsamiske språket, i tillegg til de andre samiske språkene som aktivt brukes i Norge, sier Biejjieladtje åvhtege gïelejarngesne / daglig leder Hanne-Lena Wilks i Gïelem nastedh / Samisk språk- og kompetansesenter.

Snart i gang med planlegging

Det er Saemiedigkie/Sametinget som har invitert Kongen til å delta under markeringen på Snåsa. Det er Gielem nastedh som er vertskap under besøket. Saemiedigkie/Sametinget, Gïelem Nastedh og Statsforvalteren vil om ikke lenge starte planleggingen og utarbeide et program i forbindelse med det kommende besøket.

Samisk språk

Samiske språk snakkes i Norge, Sverige, Finland og Russland. Det er ikke mindre enn ti ulike samiske språk, men i Norge er tre i bruk:

  • Nordsamisk
  • Lulesamisk
  • Sørsamisk

Sørsamisk er regnet som alvorlig truet, men de siste årene har det vært jobbet aktivt med å styrke språket, inkludert sørsamisk som har sin utbredelse i Nordland, Trøndelag, Innlandet og i deler av Sverige.

Priv. til red

Programarbeidet og detaljplanleggingen legges opp i samråd med Statsforvalteren. Det vil bli lagt ut info om akkreditering for media når besøket nærmer seg. Det vil bli utarbeidet et eget presseprogram.

 

11.05.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook