Hopp til hovedinnhold

Kronprinsessen er til stede ved presentasjonen av prosjektet «Psykisk oppvekst – barn og unges psykiske helse i oppvekstløpet»

Hennes Kongelige Høyhet Kronprinsesse Mette-Marit er til stede ved fremleggingen av rapporten Psykisk oppvekst på Sentralen i Oslo onsdag 1. juni 2022 klokken 14:45. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil motta rapporten og holde innlegg.

Pressemelding fra arrangør:

Psykisk oppvekst er den eneste norske kunnskapssamlingen i sitt slag. Den omhandler barn og unges psykiske helse og utvikling i oppveksten. Nettsted, rapport og podkast har til sammen en bred tilnærming til ulike arenaer og relasjoner i barn og unges liv.

Over 60 av landets fremste forskere og fagfolk på oppvekstfeltet har bidratt, og innholdet er fritt tilgjengelig og gratis for alle på psykiskoppvekst.no fra 1. juni 2022. Ansvarlig utgiver er Rådet for psykisk helse.

-Psykisk oppvekst er et pionerprosjekt. Vi er svært takknemlige for Kronprinsessens aktive engasjement i vårt arbeid og for dette fagfeltet. Her har vi samlet kunnskap om psykisk helse fra de områdene der barn og unge lever sine liv, og med oss på laget har vi mange av landets fremste fagfolk. Målet er at god og nyttig kunnskap om psykisk helse skal være lett tilgjengelig for mennesker som jobber med og for barn og unge og de av oss som er spesielt interessert. Vi har også en podkast rettet mot foreldre og foresatte, sier Tove Gundersen, generalsekretær i Rådet for psykisk helse.

Helhetlig informasjon

Psykisk oppvekst tar utgangspunkt i arenaer de unge er på, betingelsene de lever under og relasjonene de har.Kunnskapssamlingen beskriver hvordan barn og unge utviklingspsykologisk går gjennom ulike trinn og milepæler. De har grunnleggende basisbehov som skal ivaretas for å oppleve mestring og utvikling på de ulike arenaene de har i livet sitt, som i familien, med venner, i undervisning og barnehage, i fritid og i nærmiljø og samfunn. Samtidig er de utsatt for en rekke mekanismer som påvirker oppvekstløpet og egen psykisk helse. Forhold som kjønn, funksjonsnivå, kultur og sosioøkonomisk status er noen av mange dimensjoner som kommer i spill.

- I oppvekstforskningen har psykisk helse ofte blitt nedprioritert og utelatt, og tilgangen på god og helhetlig informasjon har vært varierende. Det finnes mye kunnskap, men når den fremstilles for spesialisert kan det være vanskelig å få øye på helheten og sammenhengene. Det er viktig at vi ser på psykisk helse på tvers i hele oppvekstfeltet, slik at vi unngår fragmentariske forklaringsmodeller og unødig usikkerhet knyttet til både normalutvikling og skjevutvikling, sier Tove Gundersen.

Artikkelsamlingen består av 45 nye artikler samt tall fra Norsk pasientregister som illustrerer trender og tendenser. Podkastserien blir lagt ut forløpende på nettstedet psykiskoppvekst.no

Bidragsytere: Gerd Kvale, Bjarne Hansen, Ole Jacob Madsen, Anna Luise Kirkengen, Eline Thornquist, Finn Skårderud, Thorgeir Kolshus, Tom Bratrud, Tone Fløtten, Lars Smith, Vibeke Moe, Tine Jensen, Fanny Duckert, Espen Røysamb, Ragnhild Bang Nes, Mira Sletten, Anders Bakken, Christian Krog Tamnes, Stig Torsteinson, Ida Brandtzæg, Line Indrevoll Stänicke, Kristian Rognstad, Reidar Schei Jessen, Jens Chr. Skogen, Gunnhild Johnsen Hjetland, Dawit Abebe, Kamila Angelika Hynek, Karoline Anette Ekeberg, Mari Hysing, Børge Sivertsen, Trude Havik, Tuva Beyer Broch, Heidi Wittrup Djup, Mona Bekkhus, Vidar Ulset, John Kjøbli, Truls Tømmerås, Tormod Bøe, Olav Tveit, Maria Morbech, Maren Sand Helland, Jorunn Sundgot-Borgen, Therese F. Mathiesen, Stian Overå, Cilje Sunde Rolfsfjord, Anne Hilde Vassbø Hagen, Merete Saus, Ellen Kallander, Eivor Fredriksen, Ida Risanger Sjursø, Mari Vaage Wang, Ragnhild Eek Brandlistuen, Brit Oppedal, Anne Kristine Solhaug, Evalilll Bølstad, Frederik Ferstad Skoe, Eirin Ferstad Skoe, Miriam Evensen, Ingunn Eriksen, Idunn Seland, Birgit Hegge, Harriet B. Nielsen, Lia Ferschman, Olga Therese Ousdal, Anders Lillevik Thorsen, Silje M. Ormhaug, Mehak Akram og Sinthu Sivabalan.

Se mer informasjon om arrangementet her:

https://psykiskhelse.no/nyheter/psykisk-oppvekst-lanseringsseminar

Presse som ønsker å dekke Kronprinsessens besøk må søke om akkreditering elektronisk til Lotte Fischer Egeberg, kommunikasjonsrådgiver: 920 22 370, [email protected] innen 1. juni 2022 klokken 12.00.

Pressekontakter:

Lotte Fischer Egeberg, kommunikasjonsrådgiver: 920 22 370, [email protected]

Charlotte Lundgren, spesialrådgiver: 924 22 209, [email protected]

31.05.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook