Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen besøker avfallsselskapet Vesar og kunnskaps- og opplevelsessenteret ved Den Magiske Fabrikken i Tønsberg

H.K.H Kronprins Haakon besøker Vesar og kunnskaps- og opplevelsessenteret onsdag 7. september. Den Magiske Fabrikken er et eksempel på sirkulær økonomi i praksis, med gjenvinning av matavfall til klimavennlig drivstoff og produksjon av ny mat.

Pressemelding fra arrangør

Det er Vesar, avfallsselskapet i Vestfold, som står bak kunnskaps- og opplevelsessenteret, som er spesielt rettet mot barn og unge. Her får 6. og 9. trinns elever fra Vestfold undervisning i bærekraft, fornybar energi og en mer miljøvennlig adferd.  

Omvisning i biogassanlegget

Kronprinsen vil få se og oppleve mye av det samme som elevene får ved et besøk ved senteret. Kronprinsen vil få en omvisning biogassanlegget hvor matavfall fra ca. 1,2 millioner innbygger fra Østlandsområdet gjenvinnes til klimavennlig biogass, verdifull biogjødsel og grønn CO2 til produksjon av ny mat. Han vil også få en omvisning i kunnskaps- og opplevelsessenteret, veksthuset hvor det dyrkes klimatomater, og få snakke med både formidlere, elever og samarbeidspartnere.

Mer bevisst forbruk

Senterets fremste målsetting er at alle besøkende skal dra hjem med inspirasjon til et mer bevisst forbruk og til å bli bedre til å kildesortere. Gjennom opplevelsesrik, aktiv deltakende læring i autentiske omgivelser får elevene kunnskap innen ulike fagområder.

Innbyggerne i Vestfold er ledende innen kildesortering og materialgjenvinning av avfall, og Vesar hadde i 2021 en materialgjenvinningsgrad på 66 %.

Pressekontakt og akkreditering

Tid: onsdag 7. september kl.10.00- 12.30.

Adresse: Vesar, Taranrødveien 95 B, 3171 Sem

Akkreditering: send e-post til [email protected] innen fredag 2. september kl. 12.  Kopi av gyldig pressekort vedlegges. Detaljert presseprogram ettersendes akkreditert presse.

Kontaktperson hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark:
Kirsti Retvedt, kommunikasjonssjef, E-post: [email protected] , tlf.: 908 61 291

Kontaktperson hos Vesar:
Kaia Ross Lind, kommunikasjonssjef, E-post: [email protected], tlf.: 93 40 50 03

Fakta

Den Magiske Fabrikken er mer enn bare et biogassanlegg, men omfatter også andre tilknyttede prosjekter og aktiviteter. Ved biogassanlegget, som ble offisielt åpnet av statsminister Erna Solberg i 2016, gjenvinnes matavfall fra ca 1,2 mill innbyggere i Østlandsområde, i tillegg til husdyrgjødsel fra landbruket. Matavfall og husdyrgjødselen gjenvinnes til klimavennlig biogass til kjøretøy, og verdifull biogjødsel og fornybar CO2, til produksjon av ny mat.

22.08.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook