Hopp til hovedinnhold

Kronprins Haakon besøker Eidsvoll onsdag 28. september

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen skal delta på åpningen av nettverkssamling for Nasjonaljubileet 2030 i Eidsvoll kirke og 100-årsjubileet til Eidsvoll offentlige landsgymnas på Eidsvoll videregående skole.

I år feirer Eidsivatinget 1000 år. I 1022 satte Olav Haraldsson Eidsivatinget på Eid. Tinget fikk navnet «Heidsivisthing» etter Heidsær som var datidens navn på Mjøsa. Eidsivatinget var en sentral bærebjelke i den norske samfunnsstrukturen gjennom hele middelalderen.

Eidsivatingsjubileet inngår i det nasjonale jubileumssamarbeidet «Nasjonaljubileet 2030 – NORGE I TUSEN ÅR» som samler aktører fra hele landet.  En viktig del av jubileumsarbeidet er en jubileumsstafett som strekker seg helt frem til 2030. Arbeidet med Nasjonaljubileet ledes av Stiklestad Nasjonale Kultursenter og prosjektet ble løftet til et tydelig nasjonalt nivå gjennom Hurdalsplattformen i 2021. 

Eidsvoll offentlige landsgymnas er lokalisert på Vilberg i Eidsvoll. Skolen var i virksomhet fra 1922 til 1967. Den var ett av i alt tolv landsgymnas i Norge, og det eneste på Østlandet før krigen. Det første kullet gikk ut i 1926, og var på 25 kandidater, hvorav tre kvinner. Antall kandidater økte jevnt med 40-55 før krigen, og 84 og størst i landet i 1948, og opp til 148 i 1962. Kvinneandelen var fra 17 til 23 % før krigen og økte til 40 % og drøyt 45 % fram på 1960-årene.

Akkreditering

Presse som ønsker å dekke Kronprinsens besøk, må søke om akkreditering til Statsforvalteren ved Kari Øyen Gay innen tirsdag 27. september klokken 14.00 til [email protected]. Vennligst gi tilbakemelding om pressen ønsker å dekke begge besøkene.

Fremmøte klokken 10.45
Eidsvoll kirke, Eidsvollbakken 29,
2080 Eidsvoll

Kontaktpersoner

Presseprogram

Det legges opp til følgende presseprogram:

11.00 Eidsvoll kirke

 • Barn fra Camilla barnehage og Vilberg barnehage står utenfor kirken og ønsker Kronprinsen velkommen
 • Fotopunkt ute
  Kronprinsen ankommer og ønskes velkommen av:
  statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland
  ordfører Hege Svendsen
  politimester Ida Melbo Øystese
  styreleder Gunnar Bovim (Stiklestad Nasjonale Kultursenter)
  styreleder Rolf Thon (Eidsivatinget)
  biskop i Borg Kari Mangrud Alvsvåg
  prost i Øvre Romerike prosti Liv Berg Krohn-Hansen
 • Program inne i kirken. Fotopunkt
  Musikalsk innslag – preludium  «Ingressus Solemnis Regis Olavi» av Henning Sommerro:
  Romerike Vokalensemble med Mona Julsrud og Linn Asak Andersen
  Trompet: Siv Øverli, Lars Österholm, Lasse Bjerknæs-Jacobsen
  Pauker: Are Wærhaug
  Organiserte og dirigent: Vegar Sandholt 

  Velkommen ved ordfører Hege Svendsen

  Hilsen fra Nasjonaljubileet 2030 – Norge i tusen år ved Gunnar Bovim styreleder Stiklestad Nasjonale Kultursenter

  Hilsen fra Eidsivatinget ved Rolf Thon, styreleder i Eidsivatinget

  Olavsmonologen av og med Svein Tindberg
  Tindberg har skrevet og fremfører en tekst med utgangspunkt i Olav den helliges saga, der Snorre skriver at Olav i møte med opplendingskongene talte lenge og klokt, og at denne talen ble svært godt mottatt

  Musikalsk avslutning ved trompetist: Lasse Bjerknæs-Jacobsen spiller Trumpet Voluntary av John Stanley i samspill med organist Vegar Sandholt

 • Kort spasertur til Wergelandshaugen kunstsenter. Fotopunkt ute
  Rolf Thon orienterer underveis og forteller at veien er den samme som Olav 2. Haraldsson kom opp da han kom til ting. Det er pilegrimssti og fredet hulvei

  Annicken Thrane-Steen, eier av sorenskrivergården, ønsker Kronprinsen og hans følge velkommen
 • Kort fotopunkt inne i stuen deretter samles pressen i kaféen

Klokken 13.30 Eidsvoll videregående skole

Jon Sørensens veg 8, 2080 Eidsvoll
Fotopunkt ute

Det offisielle følget står ved bilen.

 • Vertskapet ønsker Kronprinsen velkommen
  Rektor Ingvild Askheim
  Ass. rektor Odd Cato Rynning
  Elevrådsleder Ahmed Yougil
 • Program inne i kantinen. Fotopunkt
  Rektor ønsker velkommen og introduserer Hanne Iren Østby som konferansier

  Musikalsk innslag

  Historien om Eidsvoll Landsgymnas ved Ivar Nesheim, rektor 1999-2011

  Historien om vedtaket i stortinget, Anne Helene H. Mork, PhD stipendiat

  Hvordan var det å være elev på ELG, Hans Otto Glomsås, russepresident -67

  Musikalsk innslag

  Hilsen fra fylkesråd utdanning, Heidi Westbye Nyhus

Klokken 14.35 Avreise

Fotopunkt ute

 • Vertskapet følger Kronprinsen ut av bygningen og takker for besøket:
  Elevrådsleder Ahmed Yougil
  Ass. rektor Odd Cato Rynning
  Rektor Ingvild Askheim

 Ved bilen takker det offisielle følget for besøket

21.09.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook