Hopp til hovedinnhold

Prinsesse Märtha Louises og Durek Verretts roller og veien videre

Utdypende informasjon omkring at Prinsessen avslutter sine offisielle oppgaver for Kongehuset.

Prinsessen frasier seg sine beskytterskap, som i dag legger rammene for Prinsessens offisielle oppgaver for Kongehuset, og vil på det nåværende tidspunkt ikke representere Kongehuset. Beskytterskapsorganisasjonene vil bli tilbudt kongelig beskytterskap fra andre medlemmer av Kongefamilien.

Kongen og Dronningen ønsker å takke Prinsesse Märtha Louise for den viktige innsatsen Prinsessen har gjort gjennom sitt offisielle virke i årtier. Hun har utført arbeidet med omsorg, hjertevarme og stort engasjement.

I henhold til Kongens ønske vil Prinsessen beholde sin tittel. Prinsessen vil fortsette som styreleder i Prinsesse Märthas Louises Fond.

På samme måte som Erling Lorentzen, Johan Martin Ferner og Ari Behn, vil Durek Verrett blir en del av Kongefamilien når de gifter seg, men han vil i tråd med tradisjonen ikke ha noen tittel eller representere Kongehuset.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil være til stede ved viktige markeringer i familien, for eksempel på fødselsdagsfeiringer — eller ved enkelte store idrettsarrangementer der det er tradisjon for at Kongefamilien deltar sammen.

Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett vil skille tydeligere mellom egne aktiviteter og tilknytningen til Kongehuset.

Prinsessen bestemte i samråd med sin familie i 2019 at hun ikke skal bruke prinsessetittelen i tilknytning til sin næringsvirksomhet. Dette prinsippet gjelder nå også for hennes forlovede Durek Verrett.

Dette innebærer at de ikke skal synliggjøre tilknytning til Kongehuset i sine egne sosiale mediekanaler (med unntak av @PrincessMarthaLouise på Instagram), i medieproduksjoner eller i tilknytning til annen kommersiell aktivitet. Det betyr i praksis at Prinsessen og Durek Verrett skal unnlate å nevne denne tilknytningen gjennom for eksempel @tagging, bruk av prinsessetittel, eller bruk av bilder eller omtale av andre medlemmer av Kongehuset i kanaler der kommersiell aktivitet også foregår. Dette inkluderer intervjuer som har som hovedformål å gi oppmerksomhet til kommersiell aktivitet.

Denne ordningen er ment å klargjøre et tydeligere skille mellom kommersiell aktivitet og Kongehuset. Hensikten er å skape ro rundt Kongehuset og samtidig gi større frihet for Prinsessen og Durek Verrett i deres næringsvirksomhet, liv og virke.

I forlengelse av denne klargjøringen ønsker vi i Kongehuset å formidle følgende:

Vi synes det er veldig hyggelig at Prinsessen har forlovet seg, og ønsker at Durek Verrett skal kjenne seg velkommen i vår familie.

Situasjonen vi som familie har stått i den senere tiden, har imidlertid synliggjort problemstillinger som er sammensatte og som har mange ulike sider ved seg som vi søker å ta hensyn til.

For oss er det viktig å ivareta tillitsforholdet til det norske folk, samtidig som vi ivaretar familien på en best mulig måte. Grensene for hva man kan si og gjøre, samtidig som man representerer Kongehuset, har blitt stilt spørsmål ved og har blitt utfordret. Det er grunnen til at vi ser behov for å tydeliggjøre roller og bruken av prinsessetittelen.

Vi er også opptatt av å kunne leve godt sammen, på tross av ulikhet. De rasistiske holdningene Durek Verrett har vært utsatt for, spesielt på sosiale medier, tar vi sterk avstand fra. Det er en styrke at Kongehuset reflekterer det etniske mangfoldet som finnes i Norge.

Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvordan direkte eller indirekte, bevisst eller ubevisst rasisme kan oppleves, for oss som ikke står i det selv. Det er dessverre mange i Norge i dag som opplever diskriminering og rasisme.

Dette må vi i fellesskap arbeide for å få slutt på.

Vi i Norge har gjennom generasjoner møysommelig skapt et samfunn bygget på kunnskap og forskning, på ytringsfrihet – og på en stadig utvidelse av det norske «vi» etter hvert som samfunnet vårt har blitt mer mangfoldig. Vi ønsker å fortsette å arbeide for et samfunn med stor toleranse der vi ikke trekker forhastede slutninger om andre, men oppriktig prøver å komme hverandre i møte. 

Vi ønsker oss et samfunn der det er plass til hver og én i et raust felleskap, og der vi møter hverandre med respekt. Det gjelder både i våre nære relasjoner og i storsamfunnet vi skaper sammen.

Om helse og vitenskap

Kongehusets medlemmer har stor tillit til det norske helsevesenet og norske helsemyndigheter. En kunnskaps- og forskningsbasert tilnærming, utført av dyktig helsepersonell innen hele bredden av helsevesenet, har gitt Norge et av verdens beste helsetilbud for hele befolkningen.

Også Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har ved flere anledninger understreket at de både har tillit til og benytter seg av skolemedisin og det norske helsevesenet.

Prinsesse Märtha Louise har på spørsmål om sitt syn på alternativ medisin og evidensbasert skolemedisin uttrykt følgende:

«Jeg har gjennom hele livet vært opptatt av helse og forskning. Jeg brenner for at vi kommer fram til ny kunnskap om hvordan helsen vår fungerer. Gjennom min egen utdannelse som fysioterapeut har jeg fått grundig kjennskap til hvor viktig forskningsbasert kunnskap er for utviklingen av fag, og ikke minst hvor viktig det er for hvert sårbart menneske.

 Jeg er takknemlig for at vi i Norge har et godt helsevesen. Jeg er imponert over alle de kunnskapsrike menneskene som finnes på sykehus, legekontor og utdanningsinstitusjoner over hele landet. Jeg har selv blitt hjulpet av dem mange ganger – som de fleste i landet har blitt.

Samtidig tror jeg at et godt liv og sunn fysisk og psykisk helse også handler om ting som kanskje ikke er så enkelt å konkludere med i en forskningsrapport. Mange forebyggende tiltak er selvsagt dokumenterte – som sunt kosthold, rett trening og god balanse mellom arbeid og fritid. I andre deler av livet — som spiritualitet, nærhet til mennesker og dyr, yoga og meditasjon – er den medisinske effekten kanskje ikke så kjent eller dokumentert. De siste årene har det for eksempel kommet forskningsresultater som konkluderer med at meditasjon bidrar til stressreduksjon. 

Jeg tror at alternative metoder kan være viktige supplement til skolemedisin for mange. En varm hånd, en nål, en krystall, naturmedisin, yoga, meditasjon eller en lyttende samtale, tror jeg kan bidra til at livet blir bedre for mange mennesker. Ikke i stedet for, men i tillegg til den behandlingen som gis av helsevesenet. Som en naturlig konsekvens har noen mennesker dette som næringsvirksomhet.

Vi ser vellykkede samarbeid mellom skolemedisin og det alternative – for eksempel ved at akupunktur blir brukt ved fødeavdelingene på norske sykehus, eller at hester blir brukt som supplement til psykiatrisk- og rusbehandling på Gaustad sykehus. Det er i dette feltet av samarbeid og brobygging jeg ønsker å fortsette. Jeg går til legen samtidig som jeg bruker akupunktur, og jobber med energier. Jeg går på yoga og jeg mediterer – som jeg opplever at mange gjør.

Alt dette har vært konstante størrelser i livet mitt. Jeg prøver å være tro mot meg selv, og lever et liv mellom objektive størrelser og selvopplevd erfaring.

Jeg forstår at mange mennesker er opptatt av hva jeg gjør og sier. Min tittel pålegger meg et ansvar. Derfor er det viktig for meg, også i min næringsvirksomhet, at jeg skiller mellom meg som privatperson og meg som medlem av den kongelige familie. Noen ganger snubler jeg, og er glad for støttende råd på veien.

For meg er det viktig å være ærlig med meg selv og med folk rundt meg om disse spørsmålene. Jeg vet hvor jeg står, og håper at mine standpunkter får lov til være mine, uten at andre behøver å stå til rette for dem. Slik jeg heller ikke ønsker å bli tatt til inntekt for andres meninger.»

 

08.11.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook