Hopp til hovedinnhold

St. Olavs Orden

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles som "belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten".

St. Olavs Orden ble innstiftet av Kong Oscar I i 1847. Hans Majestet Kongen er ordenens Stormester. Med unntak av kongelige og statsoverhoder tildeles St. Olavs Orden i dag kun til nordmenn.

Ordenen er oppkalt etter vår helgenkonge, Olav den hellige, og er inndelt i fem klasser:

  • Storkors
  • Kommandør med stjerne
  • Kommandør
  • Ridder av 1. klasse
  • Ridder

Til ordenen hører det også et kjede som Kongen kan tildele innehavere av Storkorset. Storkors med kjede er ordenens høyeste grad.

Utforming

Ordenstegnet er et malteserkors i hvitemaljert gull. I midten finnes en høyrød glob omgitt av en blå og hvit ring. På forsiden av globen står riksvåpenets løve i gull, og på baksiden står kong Oscar Is valgspråk, «Ret og Sandhed». Mellom de fire korsarmene er det en gotisk O i gull med krone over. Kommandør- og ridderkorset har en gylden kongekrone over korset.


St. Olavs Orden: Storkorsstjernen. Foto: Jan Haug, Det kongelige hoff

Når en grad av St. Olavs Orden blir tildelt for militære fortjenester, blir dette angitt ved to blåemaljerte korsliggende sverd plassert under den kongelige krone på korset.

Ordenstegnet bæres i et høyrødt bånd med blå og dobbelt hvite kanter.

Hvordan ordenen skal bæres

Ridderkors bæres på venstre side av brystet og kommandørkors i bånd om halsen, mens storkorset bæres i et bredt skulderbånd på skrå over høyre skulder. Kvinner bærer ridderkors og kommandørkors i sløyfe av ridderkorsbåndet på venstre side av brystet.

Ordenstegnet skal returneres Ordenskanselliet ved forfremmelse eller ved død.

Detalj fra ordenskjedet. Foto: Kjartan Hauglid, Det kongelige hoff.

Søknad og tildeling

Søknad om tildeling av St. Olavs Orden stiles til Hans Majestet Kongen og sendes til Statsforvalteren i kandidatens hjemstedsfylke. 

Statsforvalteren: Kontaktinformasjon

Statsforvalteren gjennomgår søknadene og oversender dem til Ordenskanselliet med sin anbefaling. Ordenskanselliet saksbehandler og legger dem frem for St. Olavs Ordensråd. Ordensrådet består for tiden av Bjørn-Inge Larsen (kansler), Anne Husebekk (visekansler), hoffsjefen (skattmester) og rådsmedlemmene Gunnar Bovim, Tore Ulstein og Ellen Horn.

Ordensrådet møtes normalt to ganger i året. Ordensrådet gir innstilling til ordenens stormester, Hans Majestet Kongen, om tildeling. Stormesteren fatter deretter den endelige beslutningen. 

Nærmere om søknad om tildeling

 

 

26.09.2022

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook