Hopp til hovedinnhold

Statsrådsalen

Statsråd på Slottet avholdes normalt hver fredag klokken 11.00. Under møtet tar statsministeren plass på Hans Majestet Kongens høyre side. De øvrige statsrådene er plassert etter rang rundt Kongens bord.

Under Kong Haakon VII ble statsrådssalen flyttet ned til første etasje. Arkitektbrødrene Carl og Jørgen Berner fikk oppgaven med å tilpasse den gamle vaktsalen i dronningleiligheten til des nye funksjon som statsrådssal. Før dette lå statsrådssalen i den offisielle delen av kongeleiligheten i annen etasje, i det værelset som i dag fungerer som Kongens arbeids- og audiensværelse.

Utforming

Til den opprinnelige vaktsalen i første etasje hadde Linstow tegnet et kassettetak. I forbindelse med omgjøringen av værelset til statsrådssal ble arkitektens tegninger av taket endelig realisert.

På 1990-tallet ble det besluttet å utvide statsrådssalen på grunn av plassproblemer. Utfordringen ble løst ved å utvide døråpningen til værelset ved siden av, slik at det ble en stor åpning der veggen mellom rommene hadde vært. Dagens statsrådssal består dermed av to opprinnelig atskilte værelser. Ved sammenslåingen av rommene valgte man å ikke utvide kassettetaket til å omfatte hele værelset. Det gamle forværelset fikk i stedet beholde den gamle stjernedekoren i himlingen, utført under arkitekt Arnstein Arneberg på 1950-tallet. Vi ser dermed tydelig at de to værelsene opprinnelig hadde ulike funksjoner.

I Kong Olav Vs regjeringstid var rommet gult, gardinene var røde, og stolene hadde rødt trekk. Under oppussingsarbeidet i salen på 1990-tallet ble veggene malt, gardinene skiftet ut og stolene trukket om slik at rommet i dag fremstår i blått, hvitt og gull. Fargene understreker rommets formelle preg.

Ved Kongens bord

Hans Majestets tronstol er tegnet av slottsarkitekt Linstow i 1840-årene. Stolen ble utført i Sverige etter arkitektens tegninger, og har preg av nybarokke stilelementer.

Kronprinsens stol er fra 1997, og benyttes kun når Kongen og Kronprinsen er sammen i statsråd. Når Kronprinsen leder statsråd i Kongens sted, bruker han tronstolen.

De øvrige originale stolene ble laget i 1880 av snekkermester Schrøder til Kong Oscar IIs statsrådværelse i 2. etasje. De er i dag restaurert og trukket med blått hestehårstrekk. Gjennom de siste årene har flere nye stoler kommet til, disse er utført som nøyaktige kopier av de gamle stolene. Årsaken til økningen i antall stoler skyldes utvidelsene av antall statsråder i regjeringen.

Bordet er utført i cubamahogny, også dette av snekkermester Schrøder. I takt med utvidelsen av antall statsråder er bordet blitt forlenget. Den eldste delen av bordet står nærmest Kongens tronstol. Denne delen av bordet er utstyrt med skuffer som statsrådene opprinnelig brukte til å oppbevare papirer og skrivesaker i.

Med lov skal land bygges

Den store lysekronen i jugendstil er tegnet av arkitekt Jørgen Berner. Den bærer sitatet ”Med lov skal land bygges” i forgylte bokstaver. Sitatet er hentet fra Frostatingsloven, nedskrevet ca 1260.

I hvert hjørne av rommet henger nye dråpeformede lamper som er spesiallaget på Høvik Lys og Hadeland Glassverk i forbindelse med restaureringsarbeidene på 1990-tallet. Kuplene tar opp formen fra den gamle lyskronen.

Kunstnerisk utsmykning

Maleriene i Statsrådssalen markerer viktige begivenheter i monarkiet etter unionsoppløsningen:

 • Kong Haakon på norsk grunn 25. november 1905
  Bildet er malt av Halvdan Strøm og var en gave fra Norges Industriforbund og Norges Rederiforbund til Kong Haakon den 25. november 1930.
   
 • Kong Haakon avlegger ed i Stortinget 27. november 1905
  Bildet er malt av Harald Dal og ble bestilt i anledning Kong Haakon VII 50-års jubileum som regent i 1955.
   
 • Kongefamiliens hjemkomst 7. juni 1945
  Bildet er malt av Axel Revold og ble gitt som gave fra Den norske regjering til 40-års jubiléet for den nye kongefamiliens ankomst 25. november 1945.

Byster av Kong Haakon VII og Kong Olav V står på hver side av døren inn til den hvite salong, og er laget av henholdsvis Karl Steffensen Kjær og Ottar Espeland. Når Kong Harald V holder statsråd på Slottet, har han portretter av sin far og bestefar på hver side.
 

09.11.2012

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook