Hopp til hovedinnhold

Signinga av Kong Harald og Dronning Sonja

Deres Majesteter Kong Harald og Dronning Sonja vart signa i Nidarosdomen i Trondheim den 23. juni 1991. Kongeparet førte dermed vidare den tradisjonen Kong Olav innførte i 1958.

Det var Kong Harald og Dronning Sonjas felles ønske å la seg signe til gjerninga gjennom ein signingsseremoni i Nidarosdomen.

Signingsferda

I samband med signinga gjennomførte Kongeparet ei ti dagar lang rundreise i Sør-Noreg. Ferda tilbake til Oslo gjekk langs kysten med Kongeskipet Norge. Året etter gjennomførte Kongefamilien ei 22 dagar lang reise i dei fire nordlegaste fylka.

Kongeparet legg ut på ferda mot Trondheim: Eystein Hanssen / NTB

Skikken med å gjennomføre ei lengre reise til store delar av landet i samband med signinga går tilbake til kongane i mellomalderen, som lét seg hylle på dei ulike tinga rundt om i landet.

I forkant av signinga hadde kronregalia vorte overførte frå lokala til Noregs Bank i Trondheim til Nidarosdomen. Under seremonien var konge- og dronningkrona plasserte på kvar si side av høgalteret.

Seremonien

I Nidarosdomen vart Kongeparet mottekne av biskopen i Nidaros, Finn Wagle, og biskopen i Oslo, Andreas Aarflot. Biskop Wagle helsa Kongen med orda: ”Gud bevare din inngang og din utgang fra nå av og til evig tid.”

Prosesjonen heldt fram inn i kyrkja, og Kongen og Dronninga tok plass på kroningsstolane frå 1818. Etter preika og tekstlesinga las biskopen signingsbønna, og Kong Harald steig fram.

Signinga 23. juni 2021. Foto: NRK

Kongen knelte framfor høgalteret. Biskop Wagle la handa på hovudet til Kongen og sa fram bønna:

”Allmektige Gud, du har vært oss en bolig fra slekt til slekt, og ditt rike rokkes aldri. Du er Herren og for deg må hvert kne bøye seg. Vi ber, se i nåde til ham som her kneler for ditt åsyn.

Sign Kong Harald V, styrk og led ham i hans gjerning som Norges Konge. La hans tjeneste for folk og kirke bli til velsignelse. Gi vår Konge å leve sammen med sitt folk i frihet og fred, under din nåderike hånd.

Vi ber deg, gi Kong Harald å forvalte sitt høye kall med visdom og rettsinn, og hevde sannhet og rett i samsvar med din vilje og folkets lover. Hold ham oppe ved din miskunn om tunge dager kommer, og vær du selv hans kraft og glede. Det ber vi om i Jesu navn.”

Kong Harald og Dronning Sonja vart signa av biskopen i Nidaros, Finn Wagle. Foto: Knut Falch, Scanpix

Så steig Dronninga fram og knelte ved sida av Kongen. Med handa på hovudet til Dronninga sa biskopen fram denne bønna:

”All gledes Gud, vend din nåde mot Dronning Sonja. La hennes virke være til støtte for Kongens gjerning. Hjelp henne å bruke evner og krefter til glede og gagn for Norges land og folk. La velsignelse og fred fylle hennes sinn. Hold Dronningen oppe ved din mektige hånd, så hun alltid kan ha sitt håp og sin styrke i deg. Det ber vi om i Jesu navn.”

Biskopen las så bønna si over Kongen og Dronninga. Så knelte han ved alteret mens kongesongen vart sungen. Biskopen reiste seg så og vende tilbake til kongeparet, som framleis knelte framfor høgalteret. Han las velsigninga over dei:

”Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og Den Hellige Ånds samfunn være med dere. Amen.”

Hoffsjefen steig fram og førte Kongen og Dronninga tilbake til kroningsstolane.

 

 

23.06.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Kong Harald og Dronning Sonja signes i Nidarosdomen i Trondheim 23. juni 1991 (Foto: NRK arkiv)