Hopp til hovedinnhold

H.M. Kongens beskyttarskap

Ordninga med beskyttarskap fungerer som ei anerkjenning av organisasjonar og arrangement innanfor viktige område av samfunnslivet. Normalt blir det innvilga beskyttarskap for ein periode på fem år. 


H.M. Kong Harald har følgjande faste beskyttarskap:

 • The Anglo Norse Society
 • Festspela i Bergen
 • Det Frivillige Skyttervesen
 • Kreftforeininga
 • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab
 • Lions Clubs International – Noreg
 • Det Nasjonale Aldershjem for Sjømenn
 • Nasjonalforeininga for folkehelsa
 • Nordmanns-Forbundet
 • Noregs idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Noregs Jeger- og Fiskarforbund
 • Noregs Naturvernforbund
 • Noregs Tekniske Vitskapsakademi
 • Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning
 • Norge-Amerika Foreningen
 • Norges veteranforbund for Internasjonale operasjoner (tidligere kalt FN-Veteranenes landsforbund)
 • Norges Militære Kameratforeningers Forbund
 • Norges Orlogforbund
 • Norsk Anchorite Klubb
 • Den Norske Lutherske Mindekirke i Minneapolis
 • Det Norske Bibelselskap
 • Norske Reserveoffiserers Forbund
 • Det Norske Skogselskap
 • Norway House, the National Norwegian Center in America
 • Redningsselskapet
 • Sjømannskyrkja – Norsk kyrkje i utlandet
 • Sons of Norway Foundation
 • Stiftelsen Harmonien
 • Stiftelsen Offshore Northern Seas
   

Det kan òg innvilgast beskyttarskap for enkeltståande arrangement som utstillingar, turnear og konferansar.

 

24.02.2020

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook