Hopp til hovedinnhold

Hennes Majestet Dronningen

Dronning Sonja ble født i Oslo 4. juli 1937 og er datter av Dagny (1898-1994) og Karl August Haraldsen (1889-1959). Hun ble Norges første dronning på 53 år da Kong Harald tok over tronen etter Kong Olavs bortgang 17. januar 1991.

Sonja Haraldsen vokste opp på Vinderen i Oslo og møtte daværende Kronprins Harald for første gang i 1959. Ni år senere ble det klart at hun fikk gifte seg med sin utvalgte. I mars 1968 kom meldingen om at Kong Olav hadde gitt sin tillatelse til at Kronprinsen fikk gifte seg borgerlig.

Forlovelsen ga støtet til en debatt om monarkiets fremtid i Norge. Motstanden mot at Kronprinsen giftet seg borgerlig var langt mindre enn mange fryktet. Kronprinsesse Sonja ble fra første stund godtatt av folket som medlem av Kongehuset. Den 29. august 1968 sto bryllupet i Oslo Domkirke, og Sonja Haraldsen ble Norges kronprinsesse.

Kongeparet giftet seg 29. august 1968 i Oslo domkirke. Biskop Fritjov Birkeli foresto vielsen (Foto: NTB arkiv / Scanpix)

Kong Harald og Dronning Sonja har to barn. Prinsesse Märtha Louise ble født 22. september 1971, og Kronprins Haakon 20. juli 1973.

Signing

Dronning Sonja ledsaget Kongen da han avla ed til forfatningen i Stortinget 21. januar 1991. For første gang på 69 år var en dronning til stede i Stortingssalen. Senere har Dronningen – sammen med Kronprinsen - også vært med når Kongen har lest Trontalen under Stortingets høytidelige åpning.

Etter eget ønske ble Kongeparet signet i Nidarosdomen i Trondheim 23. juni 1991. I forbindelse med signingen gjennomførte Kongeparet en ti dagers reise i Sør-Norge, mens de året etter besøkte forskjellige steder i landets fire nordligste fylker i løpet av en 22 dager lang rundreise.

Kongeparet signes av biskop Finn Wagle i Nidarosdomen. Foto: Bjørn Sigurdsøn, Scanpix

Offisielle oppgaver

Dronning Sonja ledsager Kong Harald på statsbesøk i utlandet, og hun deltar når utenlandske statsoverhoder avlegger statsbesøk i Norge. Hvert år gjennomfører Kongeparet normalt en fylkesreise, der de besøker flere av fylkets kommuner i løpet av reisen. Ofte benytter de Kongeskipet Norge på sine reiser langs norskekysten.

Statsbesøk til Kina 2018. Kongen og Dronningen legger ned krans ved Monumentet for folkets helter på Den himmelske freds plass før møte med President Xi Jinping og Kinas førstedame, Peng Liyuan.. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Dronningens oppgaver er mange og varierte. Hun deltar på en rekke arrangementer i inn- og utland, audienser, mottakelser og møter på Slottet. I tillegg til de mange offisielle oppdragene følger Dronningen også engasjert opp arbeidet med Slottet og de øvrige kongelige eiendommene.

Engasjement

Dronningen har et sterkt samfunnsengasjement og har ved flere anledninger vært beskytter for og deltatt aktivt i store aksjoner. Hun var med i aksjonskomiteen for den første TV-aksjonen i 1974 til inntekt for flyktninger og var beskytter både i 2010, 2016 og 2019. Dronning Sonja var visepresident i Norges Røde kors fra 1987 til 1990. Hennes Majestet er tidligere tildelt Nansen-medaljen av FNs høykommissær for flyktninger for sin innsats. 

Dronningen forsøker så langt det er mulig å være til stede på viktige markeringer for organisasjoner som arbeider med sosiale tema. Før jul har Dronning Sonja hatt som tradisjon å besøke sosiale initiativ og institusjoner for blant annet barn, utsatte kvinner, eldre, bostedsløse og rusavhengige. Dronningen har også i mange år vært engasjert i innvandrerkvinners situasjon i Norge, og har ved flere anledninger møtt representanter for minoritetskvinner i forbindelse med konferanser, seminarer, i mottakelse på Slottet og ved besøk til organisasjoner og private hjem. Dronning Sonja er beskytter for MIRA-senteret, ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.

Dronningen har et stort engasjement for skole og utdanning. I 2005 tok hun initiativet til Dronning Sonjas skolepris. Prisen deles ut hvert annet år til en skole i Norge som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Arbeidet med prisen administreres av Utdanningsdirektoratet, som også oppnevner juryen som velger årets vinner. Prisen består av 250 000 kroner og et signert trykk laget av Dronningen.

Dronning Sonja besøker alltid skolen og overrekker selv prisen. Her på Fagerlund skole som mottok Dronning Sonjas Skolepris i 2012. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Kunst og kultur

Dronning Sonja har mange interesser som hun kombinerer med sine oppgaver som landets førstedame. Hun er svært interessert i kunst og kultur, og er til stede ved kulturarrangementer og utstillinger så ofte programmet tillater det. Dronningen er også opptatt av kulturminnevern, er beskytter for Fortidsminneforeningen og ble tildelt Norsk kulturarvs ærespris i 2015.

Dronningens interesse for billedkunst resulterte i at deler av hennes kunstsamling ble vist offentlig i Oslo i 2001 og 2012, samt på Scandinavian House i New York i 2005. I 2011 etablerte hun H.M. Dronning Sonjas kunstnerstipend i samarbeid med Kjell Nupen, Ørnulf Opdahl og Ole Larsen. Stipendet ble først tildelt nordiske utøvere av papirbasert kunst, og den finske grafikeren Tiina Kivinen var den første vinneren i 2012. Fra 2014 ble prisen internasjonal og endret navn til Queen Sonja Print Award. Den amerikanske multikunstneren Tauba Auerbach ble den første internasjonale vinneren i 2016.

Dronning Sonja stiller ut egne bilder på utstillingen "Under stor press" ved Atelje Larsen. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix.

Queen Sonja Print Award har til formål å skape interesse for og fremme grafisk kunst, og er så langt man kjenner til den største prisen som finnes innenfor trykkekunsten.

I de senere år har Dronningen også selv skapt grafikk og keramikk, og har deltatt på en rekke utstillinger i inn- og utland.

Musikk er en annen stor interesse hos Hennes Majestet. Hun er beskytter for Den norske Opera & Ballett, Oslo-Filharmonien, Oslo Kammermusikkfestival, FolkOrg, De unges orkesterforbund og Festspillene i Elverum. Hun er også sterkt involvert i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse, som avholdes hvert annet år i Den norske opera. Konkurransen tiltrekker seg fremragende operatalenter fra hele verden. Dronningen følger konkurransen og overrekker selv prisen til vinnerne, som blant annet omfatter et signert grafisk trykk laget av Dronningen selv.

Dronningen overrekker prisen til tenoren Seungju Bahg fra Sør-Korea som vant i Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse i 2017. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

Natur og friluftsliv

Dronningens interesse for natur, friluftsliv og miljø er godt kjent i Norge. Det finnes knapt det sted i landet der Dronningen ikke har satt sin fot. Flere turstier og naturruter i Norge har fått navn etter Dronningen og hun er æresmedlem i Den Norske Turistforening. Dronningen er opptatt av naturvern, og miljøengasjementet har blant annet blitt synlig de siste årene gjennom hennes deltakelse i søppelryddingsaksjoner.

Dronningen i Lofoten, på fottur over Matmora (788 moh) til Delp. Foto: Privat.

Dronningen er en aktiv fotograf, og tar ofte bilder fra sine turer i Norge. Ved flere anledninger, både i inn- og utland, har Dronning Sonja holdt foredrag og bildekåserier om Norge som turistland med fremvisning av egne fotografier.
 

 

03.11.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

Utdannelse

Dronning Sonja tok realskole-eksamen i 1954.

Hun utdannet seg i kjole- og draktsøm ved Oslo yrkesskole. Deretter reiste hun til Sveits og tok eksamen ved l'Ecole Professionelle de jeunes Filles i Lausanne. Undervisningen omfattet også samfunnsfag, regnskap og motetegning.

Senere tok Dronningen artium som privatist. Etter å ha avlagt eksamen i fagene fransk, engelsk og kunsthistorie ved Universitetet i Oslo fikk hun tittelen cand.mag.

Sonja Haraldsen 1953 (Foto: G. Sjøwall, Det kongelige hoffs fotoarkiv)