Hopp til hovedinnhold

Dronningas beskyttarskap

Ordninga med beskyttarskap fungerer som ei anerkjenning av organisasjonar og arrangement innanfor viktige område av samfunnslivet. Normalt blir det innvilga beskyttarskap for ein periode på fem år.

Hennes Majestet Dronning Sonja har desse faste beskyttarskapa:

 • FolkOrg
  FolkOrg arbeider for folkemusikken og folkedansen i Noreg ved å styrke deira rolle og vilkår i samfunnet.
  Folkorg.no/

 • Fortidsminneforeningen
  Fortidsminneforeningen har som formål å arbeide for bevaring av vårt lands verneverdige kulturminner, samt å skape allmenn forståelse for verdien av disse.
  Fortidsminneforeningen.no/

 • Norges Vel
  Norges Vel jobber for å skape en fremtidsrettet og bærekraftig matsektor i Norge og internasjonalt.
  Norgesvel.no/

 • Det Norske Hageselskap
  Det Norske Hageselskap arbeider for å fremme hageglede og formidle kunnskap om bærekraftig hagekultur, naturmangfold og grønne omgivelsers positive helseeffekt.
  Hageselskapet.no/

 • Det Norske Institutt i Roma
  Det Norske Institutt i Roma er et senter for forskning, undervisning og formidling innenfor arkeologi, kunst- og kulturhistorie relatert til Italia og middelhavsområdene.
  hf.uio.no/dnir/

 • Det Norske Institutt i Athen
 • Den Norske Opera & Ballett
 • Festspillene i Elverum
 • MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn
 • Norges Husflidslag
 • Noregs Museumsforbund
 • Oslo-Filharmonien
 • Oslo Kammermusikkfestival
 • Stiftelsen Sølvguttene
 • Stiftinga Raudekrossen Nordisk United World College
 • UNOF De Unges Orkesterforbund

 

24.09.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook