Hopp til hovedinnhold

Forsvaret

Hans Majestet Kongen er den øvste befalingsmannen i landet. Han har rang av general i Hæren og Luftforsvaret og er admiral i Sjøforsvaret.

Styresmakta ligg til Kongen i Statsråd, det vil seie Regjeringa, som har det øvste militære ansvaret i krig og fred.

Grunnlova

I § 25 i Grunnlova heiter det:

”Kongen har høyeste befaling over rikets land- og sjømakt. Den må ikke forøkes eller forminskes uten Stortingets samtykke. Den må ikke overlates i fremmede makters tjeneste, og ingen fremmede makters krigsfolk, unntatt hjelpetropper imot fiendtlig overfall, må gis adgang til riket uten Stortingets samtykke.”

Kong Harald vitjar øvinga Cold Response i 2016. Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret / NTB scanpix

Forsvarssjefen

Den militære kommandostyresmakta er delegert til militære sjefar. Forsvarssjefen er den høgaste militære embetsmannen i landet og den fremste rådgjevaren til Regjeringa og forsvarsministeren i militære spørsmål.

I enkelte spørsmål som gjeld planar for mobilisering og forsvar, såkalla militære kommandosaker, legg forsvarsministeren sakene fram for Kongen med berre statsministeren og utanriksministeren til stades. Dette skjer svært sjeldan.

 

01.10.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Relaterte lenker