Hopp til hovedinnhold

Hoffets stab

Hoffets stab har ansvaret for økonomi og personalforvaltning (HR), IKT og arkiv ved Det kongelige hoff.

Hoffets stab har det overordnede ansvaret for Hoffets organisasjonsarbeid, budsjett, regnskap og økonomisk rapportering. Enheten er ansvarlig for at styringsprosessene gjennomføres på en effektiv måte og bistår Det kongelige hoff i arbeidet med større innkjøp.

Staben er også ansvarlig for HR-arbeidet, med ansettelser, medarbeider- og lederutvikling ved Det kongelige hoff, og koordinerer helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.

Enheten for informasjonsteknologi (IKT) og arkivfunksjonen tilhører også hoffets stab. IKT-seksjonen ivaretar organisasjonens behov for IKT-tjenester, med drift, vedlikehold og support av interne IKT-systemer.

Det kongelige hoffs arkiv

Det kongelige hoffs arkiv er organisasjonens dokumentasjonssenter. Dette innebærer registrering og oppbevaring av alt arkivverdig materiale. Det samarbeides med Riksarkivet om avlevering av historisk arkivmateriale.

Det utføres et betydelig arbeid for å dokumentere Kongehusets virksomhet i inn- og utland, samt løpende drift av organisasjonen gjennom året. 

Hoffets stab ledes av Tone Rinden Rygh, og fungerer som rådgivere for Kongefamilien og Det kongelige hoff innenfor sine fagområder. 

 

02.01.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook