Hopp til hovedinnhold

H.K.H. Kronprins Haakon

H.K.H. Kronprinsen ble født i Oslo 20. juli 1973. Han har en eldre søster, Prinsesse Märtha Louise. 25. august 2001 giftet Kronprinsen seg med Mette-Marit Tjessem Høiby i Oslo Domkirke.

Det er tre barn i Kronprinsfamilien: Marius Borg Høiby, Prinsesse Ingrid Alexandra og Prins Sverre Magnus.

Utdannelse

Kronprinsen tok artium ved Kristelig Gymnasium i Oslo i 1992 og avsluttet sin utdannelse i marinen ved Sjøkrigsskolen i Bergen i 1995. Høsten 1996 reiste han til USA for å studere ved University of California i Berkeley, og våren 1999 fikk han sin bachelorgrad i statsvitenskap. Samme høst arbeidet Kronprinsen for Norges tredje komité i FNs generalforsamling. I 2001 fulgte Kronprinsen Utenriksdepartementets aspirantkurs. Han fullførte utdanningen i London i 2003 med en mastergrad i utviklingsstudier ved London School of Economics and Political Science, med fordypning innen internasjonal handel og Afrika.

Offisielle plikter

Kronprinsen har svært varierte offisielle oppdrag i Norge. Han er beskytter for flere organisasjoner og deltar også regelmessig ved store næringslivsdelegasjoner på offisielle besøk utenlands.

Kronprinsen er svært opptatt av næringsliv og innovasjon, og besøker hvert år en rekke bedrifter og gründervirksomheter. I 2013 tok han initiativet til etableringen av konferansen SIKT. Dette er en årlig møteplass for om lag 200 ledere og talent under 40 fra hele landet og flere bransjer. Etterhvert har SIKT utviklet seg til et levende nettverk med en stor alumnigruppe.  

Kronprins Haakon har rang av general i Hæren, admiral i Sjøforsvaret og general i Luftforsvaret.

Internasjonalt engasjement

Kronprinsen har et sterkt internasjonalt engasjement, med særlig interesse for utviklingsspørsmål.

Høsten 2003 ble han utnevnt til goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram, UNDP. I egenskap av ambassadør reiser han på et årlig feltbesøk for å følge opp UNDPs arbeid over hele verden. I arbeidet for UNDP har Kronprins Haakon lagt særlig vekt på kampen mot fattigdom - først gjennom FNs tusenårsmål, deretter gjennom bærekraftsmålene FN vedtok i 2015.

Kronprinsen var aktiv deltaker i nettverket Young Global Leaders fra det ble etablert i 2005, frem til 2010. Nettverket springer ut fra World Economic Forum, og består av unge ledere under 40 år fra ulike sektorer og verdensdeler. I 2010 gikk Kronprinsen inn som styremedlem i Young Global Leaders Foundation Board, der han deltok fram til august 2017.

Ett av engasjementene som deltakelsen i nettverket av Young Global Leaders ledet til, var etableringen av organisasjonen Global Dignity. Kronprinsen etablerte dette verdensomspennende initiativet for å fremme verdibasert ledelse i 2006, sammen med leder av Operation Hope, John Bryant fra USA, og professor Pekka Himanen fra Finland. Kronprins Haakon deltok hvert år aktivt ved flere "Dignity Days" på skoler rundt om i Norge, til virksomheten ble avsluttet i 2016. Organisasjonen er imidlertid fortsatt levende i  mange land, og Kronprinsen har beholdt rollen som internasjonal rådgiver.

Fritid

Kronprinsen har mange fritidsinteresser, som ulike former for vintersport og vannsport, film, litteratur og musikk. Kronprinsfamilien glad i å drive med fritidsaktiviteter sammen ute i naturen, på ski om vinteren, og til sjøs og til fots andre tider av året.

 

19.02.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook