Hopp til hovedinnhold

H.K.H. Kronprins Haakon

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen ble født i Oslo 20. juli 1973 og er først i arverekken til den norske tronen. Den 25. august 2001 giftet Kronprinsen seg med Mette-Marit Tjessem Høiby i Oslo Domkirke.

Det er tre barn i Kronprinsfamilien: Marius Borg Høiby, Prinsesse Ingrid Alexandra og Prins Sverre Magnus. Kronprins Haakon har én eldre søster, Prinsesse Märtha Louise.

Offisielle plikter

Kronprinsen gjennomfører et høyt antall offisielle besøk omkring i Norge hvert år, og er spesielt opptatt av entreprenørskap og innovasjon i norsk næringsliv, ungdom og mangfold. 

Hvert år leder Kronprinsen norske delegasjoner i utlandet for å bygge relasjoner innen handel og næringsliv, forskning og kultur styrke Norges interesser i utlandet. 

Offisielle reiser til utlandet

Norsk delegasjon på vei til FNs hovedkvarter i New York. Foto: Pontus Höök / NTB scanpix

Møteplasser

I 2013 tok Kronprins Haakon initiativet til etableringen av konferansen SIKT. Dette har blitt en årlig møteplass for unge ledere og talenter på tvers av bransjer og sektorer. Å skape møteplasser er viktig for Kronprinsen, som sammen med Kronprinsessen også inviterer til temasamlinger og Vismennenes dag - en hel dags samling om temaet verdibasert ledelse.

Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Kronprinsen er opptatt av næringsliv og verdiskaping, og engasjerer seg spesielt for gründere og det grønne skiftet. Konferansen SIKT er et resultat av Kronprinsens ønske om å utvide sitt næringslivsengasjement.

I fokus: Næringsliv og innovasjon

Natur og miljø

Kronprins Haakon har også et stort engasjement for natur og miljø, og da særlig for havets helse, polare spørsmål og kampen mot klimaendringene. Han er opptatt av miljøaspekter i forbindelse med innen teknologi og innovasjon, og på feltreisene Kronprinsen foretar sammen med FNs utviklingsprogram er miljø ofte tema.  

I fokus: Hav, miljø og bærekraft

Internasjonalt engasjement

Kronprinsen har et sterkt internasjonalt engasjement, med særlig interesse for ungt lederskap og kampen mot fattigdom.

Høsten 2003 ble han utnevnt til goodwillambassadør for FNs utviklingsprogram, UNDP. I egenskap av ambassadør reiser han hvert år på feltbesøk for å følge opp UNDPs prosjekter over hele verden. Kronprinsen fokuserer på FNs bærekraftsmål i arbeidet sitt for UNDP. Det er særlig mål nummer én om utrydding av all fattigdom og mål nummer 14 om bevaring og bærekraftig bruk av havet, som står i sentrum for innsatsen.

I fokus: Internasjonalt arbeid

Foto: FN-sambandet / Eivind Oskarson

I 2006 var Kronprinsen en av de tre initiativtakerne til organisasjonen Global Dignity, som arbeider for verdighet for alle gjennom verdighetsbasert ledelse. Han er aktivt engasjert i Kronprinsparets fond, som støtter prosjekter til beste for ungdom i Norge med spesiell vekt på ungt lederskap og integrering. Gjennom fondet støtter Kronprinsparet prosjekter for ungdom som står i fare for å falle utenfor.

I fokus: Unge i Norge

Kronprinsen var aktiv deltaker i nettverket Young Global Leaders fra 2005 til 2010, og som styremedlem i Young Global Leaders Foundation Board fra 2010 til 2017. Nettverket springer ut fra World Economic Forum.

Mer om Kronprinsens fokusområder

Fritid

Kronprins Haakon har mange fritidsinteresser. Han er en lidenskapelig surfer og svært opptatt av musikk. Kronprinsen står også gjerne på ski og er en dyktig telemarkkjører, i tillegg til å drive med kiting, både på vann og snø.

Kronprinsparet har et aktivt familieliv og bruker gjerne tid på utendørsaktiviteter sammen med barna.

Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB scanpix

Kronprinsen ivrer også for idrett og friluftsliv gjennom sitt offisielle virke. Han har vært beskytter for Friluftslivets år og engasjert seg på arrangørsiden ved flere større arrangement.

I fokus: Idrett og friluftsliv

14.05.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

Utdannelse

Kronprins Haakon har en bachelor i statsvitenskap fra University of California at Berkeley (1996-99)og en mastergrad i utviklingsstudier fra London School of Economics and Political Science (2003) med fordypning innen internasjonal handel og Afrika.

Kronprinsen tok artium ved Kristelig Gymnasium i Oslo i 1992 og avsluttet sin utdannelse i marinen ved Sjøkrigsskolen i Bergen i 1995.

Høsten 1999 var Kronprinsen praktikant ved Norges faste delegasjon til FN, hvor han spesielt fulgte arbeidet i Generalforsamlingens tredje komité. I 2001 fulgte Kronprins Haakon Utenriksdepartementets aspirantkurs. 

Kronprins Haakon har rang av general i Hæren, admiral i Sjøforsvaret og general i Luftforsvaret.

Kronprins Haakon (Foto: Gorm Kallestad / Scanpix)