Hopp til hovedinnhold

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit

Mette-Marit Tjessem Høiby ble født 19. august 1973. Forlovelsen med Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon ble offentliggjort 1. desember 2000. Vielsen fant sted i Oslo Domkirke 25. august 2001.

Kronprinsessen har tre barn: Marius Borg Høiby, Hennes Kongelige Høyhet Prinsesse Ingrid Alexandra og Prins Sverre Magnus.

Utdanning

Kronprinsessen tok artium ved Kristiansand Katedralskole i 1994. I løpet av gymnastiden var Kronprinsessen utvekslingsstudent et år ved Wangaratta High School i Australia.

Etter endt skolegang har Kronprinsessen avlagt eksamener ved Bjørknes privatskole og examen philosophicum samt eksamener i kjemi og IKT ved Universitetet i Agder (tidligere Høgskolen i Agder). I perioden 2000-2002 avla hun eksamener i fagene Livssyn og Etikk og Anvendt etikk ved Historisk-filosofisk fakultet, Universitet i Oslo.

Våren 2003 studerte Kronprinsessen ved School of Oriental and African Studies, University of London (SOAS) der hun tok eksamener i Development-Experience, Theories of Development, HIV/AIDS and Development og The Global Refugee Crisis. Kronprinsessen var hospitant ved Norad en tre måneders periode, hvor hun fokuserte spesielt på HIV/AIDS.

Høsten 2008 startet Kronprinsessen opp deltidsstudier ved Handelshøyskolen BI, og fullførte en mastergrad i ledelse i 2012.

Offisielle plikter

Kronprinsessen har et bredt nasjonalt og internasjonalt engasjement. Litteratur, ung i Norge, entreprenørskap, hav, miljø og bærekraft, psykisk helse og globale helse- og utviklingsspørsmål er noen av temaene Kronprinsessen engasjerer seg spesielt i.

Kronprinsessen er beskytter for Norges Røde Kors og flere andre organisasjoner innenfor kultur og humanitært arbeid. Gjennom Kronprinsparets fond, som ble etablert da Kronprinsparet giftet seg, bidrar Kronprinsessen til å sette fokus på at unge må bli sett og få brukt sine ressurser, så de ikke faller utenfor i samfunnet. På sine offisielle utenlandsreiser har Kronprinsessen en aktiv rolle i å promotere norsk næringsliv, arkitektur og kultur.

Siden 2001 har Kronprinsessen på en helt spesiell måte vært engasjert i HIV/AIDS-tematikken. I 2006 ble hun utnevnt til UNAIDS Special Representative. I denne rollen har hun foretatt feltreiser til blant annet Nicaragua og Ukraina, og har flere ganger ledet norske delegasjoner til den internasjonale aidskonferansen som arrangeres hvert annet år. Kronprinsessen er spesielt opptatt av å styrke ungt lederskap i AIDS-arbeidet, og å etablere internasjonale nettverk for samarbeid. 

I januar 2010 ble Kronprinsessen utnevnt til Young Global Leader av World Economic Forum. I 2012 ble hun styremedlem i det internasjonale Foundation Board of the Global Shapers Community. I 2016 ble Kronprinsessen utnevt til en av verdens mest kreative personer av Fast Company og til en av verdens 100 ledende tenkere (Leading Global Thinkers) av Foreign Policy Magazine.

I 2015 etablerte Kronprinsessen og Kate Roberts fra Population Services International (PSI) i samarbeid med Melinda Gates et initiativ for målrettede helsetiltak i ulike land. The Maverick Collective ble lansert under konferansen Women Deliver i København i mai 2016.

26. april 2017 inntok Kronprinsessen rollen som ambassadør for norsk litteratur i utlandet. Norge skal være gjesteland under verdens viktigste bokmesse, Frankfurt Book Fair i 2019, og Kronprinsessen vil delta på sentrale arrangementer i forbindelse med gjestelandsprosjektet. Rollen hun vil ha i norsk litteraturfremme vil imidlertid være global og strekke seg utover Frankfurt 2019. Norsk litteratur gjør det godt i utlandet. Kronprinsessen vil bidra i arbeidet for å styrke posisjonen ytterligere.

Fritid

Kronprinsessens fritidsinteresser omfatter både friluftsliv, trening, litteratur, film og teater. Kronprinsfamilien glad i å drive med fritidsaktiviteter sammen ute i naturen, på ski om vinteren, og til sjøs og til fots andre tider av året.

 

28.05.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook