Hopp til hovedinnhold

Kongens fortjenstmedalje: Statutter

Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Statuttene ble revidert av Hans Majestet Kong Harald V senest pr. 30. mars 2012.

Vi Harald, Norges Konge gjør vitterlig at følgende statutter skal gjelde for Kongens fortjenstmedalje:
 

§ 1

Kongens Fortjenstmedalje utdeles som belønning for:

 • Pionerinnsats eller annen spesiell innsats av særlig samfunnsgavnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.
   
 • Særlig fortjenstfull ulønnet innsats over lengre tid i samfunnslivet, i offentlige eller private verv, i frivillige organisasjoner eller i annen virksomhet av samfunnsnyttig betydning.
   
 • Særlig fortjenstfullt arbeid gjennom lang tid i privat eller offentlig tjeneste, hvor innsatsen har ligget betydelig over det normale og hvor vedkommende også har vist aktivt samfunnsengasjement utover sin arbeidsinnsats.
   
 • En livsinnsats som kan stå som eksempel for andre.
   

I særskilte tilfeller kan Kongens fortjenstmedalje deles ut i gull.
 

§ 2

H.M. Kongen har oppnevnt et medaljeråd som består av følgende faste medlemmer:
hoffsjefen (leder), leder for det Kongelige sekretariat (nestleder), kansellisjefen, ordenssekretæren og seniorsekretæren i Ordenskanselliet.

Rådet gir H.M. Kongen råd i medaljespørsmål. Medaljerådets medlemmer bærer Kongens Fortjenstmedalje som embetstegn,
 

§ 3

Kongens Fortjenstmedalje har på aversen den regjerende konges brystbilde med navn og valgspråk, og på reversen en krans med omskrift Kongens fortjenstmedalje. Innenfor kransen er mottakerens navn inngravert.
 

§ 4

Kongens fortjenstmedalje bæres på venstre side av brystet i bånd i riksbannerets farger, rødt med en gul stripe i midten. Med medaljen følger diplom undertegnet av H.M. Kongen.
 

§ 5

Søknad om tildeling stiles til H.M. Kongen og sendes gjennom Fylkesmannen.
 

§ 6

Kongens Fortjenstmedalje utdeles ikke post mortem.


§ 7

H.M. Kongen avgjør etter å ha hørt medaljerådet, hvorledes det skal forholdes dersom det oppstår spørsmål om å slette en mottaker av Kongens fortjenstmedalje på grunn av uverdig forhold.


§ 8

Medaljen forblir mottakerens eiendom og skal ikke returneres.

 

18.09.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook