Hopp til hovedinnhold

Kong Christian Frederik

Christian Frederik (1786-1848) var dansk tronfølger og fetter av regjerende Kong Frederik VI. I 1813 ble han utnevnt til stattholder og øverstkommanderende i Norge. Hans oppdrag var også å reise omkring i landet for styrke båndene mellom Danmark og Norge, og således motarbeide Carl Johans planer om å innlemme Norge i Sverige.

Christian Frederik ble smuglet gjennom den britiske blokaden, og ankom Hvaler og Norge 21. mai 1813. Dagen etter holdt han sitt inntog i Christiania. Han tok fatt på sitt embete, og ble raskt en populær skikkelse.

Kielfreden

17. januar 1814 skrev Kong Frederik til sin stattholder i Norge med nyhetene om Kielfreden. Danmark hadde avstått Norge til Sverige. Christian Frederik fikk beskjed om å overlevere de norske festningene og vende tilbake til Danmark. Christian Frederik nekter å følge ordenen. Isteden stilte han seg i spissen for den norske motstanden mot Kieltraktaten.

Norsk suverenitet

I utgangspunktet ville Christian Frederik la seg utrope til norsk konge i kraft av sin arverett. Men under stormannsmøtet på Eidsvoll 16. februar lot han seg overbevise av professor Georg Sverderups argumentasjon: Når Kong Frederik har sagt fra seg Norges trone, har suvereniteten gått tilbake til det norske folk. Det norske folk må selv velge sin konge.

Christian Frederik innkalte en grunnlovgivende forsamling. Mens valget av representanter foregikk, styrte han som regent sammen med et regjeringsråd. Den 10. april 1814 kom Riksforsamlingen sammen på Eidsvoll.

Grunnlov og kongevalg

Fra 10. april til 17. mai utmeislet riksforsamlingen på Eidsvoll landets nye Grunnlov. Det var en for sin tid svært liberal og demokratisk forfatning. Forsamlingen fastslo dessuten at Norge fortsatt skulle være et monarki, og 17. mai 1814 ble Christian Frederik enstemmig valgt til Norges Konge.

Krig med Sverige

Kronprins Carl Johan nektet å akseptere Norges selvstendighet. Han forlangte stormaktenes støtte til å tvinge gjennom bestemmelsene fra Kieltraktaten. En delegasjon ble sendt til Norge for å presse Christian Frederik til å gi etter, men meklingen førte ikke fram. 29. juli gikk Carl Johans soldater inn i Norge.

Den svenske armeen nedkjempet raskt den norske motstanden, og Norge måtte be om våpenhvile. Ved konvensjonen i Moss 14. august inngikk Christian Frederik avtale om å overdra regjeringsmakten til statsrådet og forlate landet.

Kong Christian Frederik abdiserer

10. oktober 1814, på Bygdø kongsgård, sa Kong Christian Frederik fra seg den norske tronen. Han forlot Kongsgården samme kveld, og reiste fra landet 28. oktober.

Christian Fredrik ble senere konge av Danmark, og regjerte der fra 1839 til 1848.

14.01.2014

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook