Hopp til hovedinnhold

Slottsgartneriet

Slottsgartneriet har ansvaret for drift og vedlikehold av Slottsplassen, Slottsparken med Dronningparken, parkanleggene ved Bygdø Kongsgård og Oscarshall samt de private eiendommene.

Arbeidet i parkene omfatter løpende vedlikehold med rydding og planting, pleie av parkenes gamle, verdifulle trær og drift av dammer og gangveier. Mellom 2003 og 2007 restaurerte slottsgartneriet det historiske parkanlegget på Bygdø Kongsgård, slik at det i dag det fremstår som det gjorde på Dronning Mauds tid. 

Slottsgartneriet produserer et stort antall planter i Slottets egne veksthus; sommerblomster og stauder til parkene, urter og grønnsaker til Slottets kjøkken og dekormateriale som pryder bordene i Store spisesal og andre offisielle rom ved gallamiddager og andre store anledninger.

Våren 2018 satte Slottets gartnere 7 000 tulipanløk omkring statuen av Dronning Maud. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

Grønn parkdrift

Slottsgartneriet legger stor vekt på grønn drift, noe utviklingen de senere årene vitner om. Maskiner spiller stadig en rolle i driften av parkene, men bruken av fossilt drivstoff er redusert. Bensindrevne småmaskiner er erstattet av elektriske, og gartnerne bruker el-biler i det daglige arbeidet i parken.

Fra 1950-tallet ble kjemiske plantevernmidler tatt i bruk for å holde ugresset i sjakk. I dag er tilnærmingen en annen. Heller enn å tukte naturen forsøker vi å spille på lag med den. Det er flere måter å bekjempe ugress på: Én metode er å etablere vegetasjon som fortrenger ugresset, eller satse på et uttrykk som er naturhermende. Da blir behovet for luking mindre, siden ønsket er å etterlikne vill natur og litt ugress kan tolereres. 

Stauder og eng

Stauder blir brukt i stadig større omfang, i stedet for sommerblomster som må erstattes hvert år. Områder som tidligere var plener som måtte klippes hver uke, er gjort om til enger som slås to ganger per sesong.

Engene i Slottsparken ville dekket seks fotoballbaner. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff.

På denne måten sparer vi både arbeidstimer og drivstoff. Samtidig får parken et rikere uttrykk og et større artsmangfold, siden engvegetasjonen byr på mat og levesteder for insekter og småkryp av ulike slag.

Løv som ressurs

Hver høst faller enorme mengder løv fra det 1 000 trærne i Slottsparken. Mye bli malt opp der det ligger. Da får meitemarken litt å jobbe med, og dette gir god jordstruktur. Løv blåses vekk fra veier og stier og inn i staudefeltene, hvor det gir fin vinterisolasjon. En god del løv blir kompostert i parken, men når de store mengdene faller blir det samlet og levert for kompostering ved Oslo kommunes anlegg. Ferdig kompostjord blir bragt tilbake til Slottsparken.

Løvfallet blir stort i Slottsparken - det er mye arbeid, men også en ressurs å ta vare på. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

Miljøvennlige metoder og grønne valg er i høysetet. Målet er bærekraftig skjøtsel og en artsrik park. 

Organisering

Slottsgartneriet er en del av De kongelige eiendommer og parker, og ledes av slottsgartner Ane S. Guldahl.

 

18.09.2018

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

Slottsparken på Facebook

Slottsparken har sin egen side på Facebook. Her finner du bilder av parken gjennom årstidene, innblikk i parkens historie, informasjon om nye planer og pågående arbeider.

Siden passer for alle som er glad i Slottsparken - eller interessert i hvordan en slik stor bypark drives.

Kuleløk (Allium) i Dronningparken, Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff