Hopp til hovedinnhold

Eiendomsseksjonen

Eiendomsseksjonen har ansvaret for drift, forvaltning og utvikling av dei statlege og private eigedommane som monarken disponerer.

Seksjonen utfører små og store gjeremål knytte til drift og oppfølging av Det kongelege slottet, Bygdø Kongsgard (hovudbygningen) og Oscarshall, i tillegg til dei private eigedomane. Arbeidsområdet er drift og vedlikehald av bygningar og inventar.

Handverkstradisjonar  

Eigedommanes unike kulturarv inneber bruk av tradisjonelle handverksteknikkar og materialar, og vedlikehald må gjennomførast på ein varsam måte. Det søkas i historisk materiale som teikningar og fotografiar når nye arkitektoniske løysningar skal gjennomførast, alt i nært samarbeid med Riksantikvaren. 

Seksjonen har eigne handverkarar, møbelsnekkarar og møbeltapetserarar, som gjennomfører restaurering og vedlikehald av antikvariske møbler og interiør i samarbeid med Dei kongelege samlingar. Handverkstradisjon og original materialbruk holdas i hevd.

Møbelsnekkerne ved eiendomsseksjonen holder vakre møbler i orden. Foto: Nina Ilefeldt, Det kongelige hoff

Også større ombyggings- og oppussingsarbeider blir styrte av seksjonen. Konverteringa av Slottets gamle stallbygning til Dronning Sonjas KunstStall er et eksempel på et større prosjekt frå seinare tid, der tilbakeførte autentiske detaljer står i harmoni og kontrast til et moderne og funksjonelt utstillinglokale.

Dagleg drift og vedlikehald

Seksjonen forvaltar også kontorutstyr, belysning, teknisk brukarutstyr, møblar og tekstil som høyrer til verksemda.

Det kongelege hoff har fleire eksterne lager der gjenstandar, arkivmateriell og bøker er lagra. Seksjonen har ansvaret for drifta av desse lagerane.

Service for brukarane av bygga og å førebu og gjennomføre ulike arrangement er viktige oppgåver for seksjonen.

Deler av Eiendomsseksjonen - med forsterkning frå Statsbygg - ferdig med å rigge og klare for nye oppgåver under hagefesten i Slottsparken 2016. Foto: Jan Haug, Det kongelege hoff

Samarbeid med Statsbygg

Seksjonen samarbeider nært med Statsbygg, som driftar dei tekniske anlegga som elektro, vatn, ventilasjon etc. på dei statlege eigedomane. Statsbygg har medarbeidarar stasjonert på Slottet, og er ansvarleg for utvendig bygningsvedlikehald og dessutan for arbeid på dei statlege, kongelege eigedomane som er byggemeldingspliktig.

Organisering

Eiendomsseksjonen er ein del av De kongelige eiendommer og parker, og er leidd av assisterende slottsforvalter Heide Tjøm. Seksjonen får driftsmedel over apanasjen til nødvendig forvaltning av dei private eigedomane.

 

03.12.2019

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook