Hopp til hovedinnhold

Aust-Agder 2010

Aust-Agder var målet for Kronprinsparets fylkestur i 2010. Tredagers turen tok Kronprinsen og Kronprinsessen til Evje og Hornnes, Grimstad, Froland, Arendal, Vegårshei og Gjerstad.

Kronprinsparet benyttet Kongeskipet Norge på reisen, og fikk en varm mottakelse da de gikk i land i Lillesand på reisens første dag. Herfra dro følget videre til Evje og Hornnes kommune, der første stopp var et besøk i Mineralparken.

Evje og Hornnes

Mineralparken er en av Sørlandets mest besøkte attraksjoner, og i parkens uteamfi var det duket for folkefest da Kronprinsparet kom. Kronprins Haakon holdt sin første tale for turen, og fokuserte på de store omstillingene kommunen har gjennomgått etter nedleggelsen av Forsvarets anlegg på Evjemoen i 2002. To konkrete resultater av denne omstillingen var de neste postene på Kronprinsparets program: Evjeklinkken og Evje fengsel.

Flere av bygningene på Evjemoen er tatt i bruk av Evjeklinikken, en senter for behandling av overvekt. Klinikken har utviklet et behandlingstilbud som fokuserer på endring av livsstil som et virkemiddel til varig vektreduksjon.

Evje fengsel er også en del av etterbruken av den tidligere militærforlegningen. Kronprinsparet fikk en omvisning i fengselet, og anledning til å møte flere av de innsatte.

Grimstad

I Grimstad foretok Kronprinsesse Mette-Marit den offisielle åpningen av Universitetet i Agder - Campus Grimstad. Her vil 250 ansatte og 2.500 studenter innen ingeniør-, sykepleie-, økonomi- og lærerfag vil ha sitt studie- og arbeidssted framover.

Deler av turen fra Campus og inn mot Grimstad sentrum, ble tilbakelagt på sykkel. Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit syklet miljøveien fra Holviga til Vesterled, som en markering av Sykkelbyen Grimstad.

I Grimstad ble det byvandring gjennom sentrum, og Kronprinsparet ble traktert med både Ibsen-tablå, barnekor og jazz langs veien. Om kvelden holdt Kronprinsparet mottakelse for inviterte gjester ombord på "Norge".

Froland

Etter landgang i Pollen i Arendal, reiste Kronprinsparets følge til Froland, der Mykland var første stopp. Mykland ble spesielt hardt rammet av skogbrannen som herjet området seks dager i 2008.  Kronprinsparet spaserte til en høyde der de hadde god utsikt over det brannrammede området og fikk en orientering om brannen, virkningene den hadde på naturen her og hva som har skjedd i ettertid. Ordfører Sigmund Pedersen avduket en minnesten og erklærte at høyden heretter skal hete ”Kronprinsessehøyden”. 

Etterpå dro Kronprinsparet til Frolands verk der Kronprinsesse Mette-Marit berømmet innsatsen lokalsamfunnet har lagt ned i kjølvannet av brannen:

- På mange måter har den paradoksalt nok også bidratt til å revitalisere lokalsamfunnet. Jeg er imponert over evnen til felles samling og dugnad som folk i Froland har vist i etterkant av brannen. Etableringen av et eget Myklandsfond og prosjektet Mykland-veien videre er konkrete resultater av denne mobiliseringen., sa Kronprinsessen.

Etter lunsj fikk Kronprinsparet en omvisning i hovedgården, og ikke minst besøke rommet der den store matematikeren Niels Henrik Abel døde i 1829, bare 27 år gammel.

Arendal

Et besøk på Bomuldsfabriken Kunsthall var første post på programmet i Arendal. I disse lokalene hvor det fra 1898 ble vevet bomulstøy, er det i dag et galleri viet samtidskunst.  

På Sam Eydes plass kom Kronprinsen og Kronprinsessen til en folkefest med en rekke musikalske innslag, i tillegg til dans fra Arendal ballettsenter.

I talen sin på plassen, fokuserte Kronprins Haakon spesielt på miljøspørsmål og gratulerte Arendal med å ha blitt Norges første klimanøytrale kommune. Kronprinsen kom også inn på et annet miljøtema, nemlig reduksjonen i artsmangfoldet, og nettopp artsmangfold sto sentralt da Kornprinsparet besøkte Vitensenteret. Her åpnet Kronprins Haakon en utstilling om Naturmangfoldsåret - en utstilling som viser at det nytter å rette opp skader som vi mennesker er ansvarlige for. 

Kronprinsparet benyttet også anledningen til å besøke UNEP/GRID-Arendal, et informasjonssenter om internasjonale miljøproblemer, der de fikk en orientering om arbeidet de gjør i med sikring av naturmangfold.

Vegårshei

Mange var møtt fram for å hilse Kronprinsparet da de gikk i land i Tvedestrand, og se dem videre på reisen mot Vegårshei.

Her var det fjernvarmeanlegget Vegårshei Bioenergi som var Kronprinsparets første besøk. Her benyttes biologisk brensel i form av bark, flis og skogsavfall som energikilde. Deretter spaserte Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit videre til Masis Design AS. Her lages kunstparkett og andre vakre arbeider i tre-mosaikk. Firmaet drives av familien Bayadjan som opprinnelig kommer fra Armenia, og Kronprinsparet fikk også en orientering om næringsvirksomhet og integrering under besøket. Vegårshei er på mange måter en foregangskommune på dette området, noe Kronprinsessen understreket i sin tale i amfiet senere.

Besøket her ble avsluttet i Vegårsheihallen, der det var duket for folkefest og et program med både musikk og humor. 

Gjerstad

Herfra gikk turen videre til Gjerstad og Holmen gård, der det ble servert lunsj basert på lokale råvarer. Servering ble det også på Gjerstad omsorgssenter, der Kronprinsparet fikk kaffe og kaker og en prat med eldre og ansatte i senterets kantine.

Abel ungdomskole ble denne fylkesturens siste besøk. Kronprins Haakon foretok den offisielle åpningen av skolen, som tas i bruk for første gang dette semesteret. Etter åpningsseremonien ble Kronprinsparet vidt rundt på den nye skolen og fikk snakke med flere av elevene, før besøket på Abel ungdomsskole - og fylkesturen til Aust-Agder ble avlsluttet.
 

13.09.2010

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Kronprinsparet på fylkestur i Aust-Agder (Foto: Det kongelige hoff)