Hopp til hovedinnhold

Flagging fra Slottet

De fleste dager vaier Hans Majestet Kongens eget flagg over Slottet. Men kongeflagget er ikke det eneste flagget som benyttes. Faste regler styrer hvilket flagg som til en hver tid er i bruk.

Det kan benyttes tre ulike flagg fra Slottet:

 • Kongeflagget
 • Kronprinsflagget
 • Statsflagget

Både kongeflagget og kronprinsflagget viser riksløven i gull, med sølvøks, på rød bakgrunn. Flaggene er like store, men Kronprinsens flagg er et splittflagg.

Nasjonalflagget (handelsflagget) er det norske flagget i rødt, hvitt og blått. Handelsflagget benyttes ikke fra statlige bygninger, derfor bruker Slottet statsflagget når det er aktuelt. Statsflagget er som nasjonalflagget, men med splitt og tunge. 

Kongeflagget

Slottet flagger med kongeflagget når Kongen er i Norge eller på norsk territorium.

Det er imidlertid to unntak: Dersom Kongen oppholder seg på Stiftsgården i Trondheim eller er om bord på Kongeskipet Norge (og i norsk farvann), flagges det verken med kongeflagget eller noe annet flagg fra Slottet. Da står flaggstangen på taket tom. Årsaken er at det ved disse anledningene er kongeflagget heist på henholdsvis Stiftsgården eller Kongeskipet, og det flagges som hovedregel ikke med kongeflagget to steder på samme tid. Det er imidlertid ett unntak fra denne regelen (se Kongeskipet).

Kronprinsflagget

Når Kongen befinner seg i utlandet, er Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen regent. Da flagges det med kronprinsflagget fra Slottet. Skifte av flagg skjer idet Kongen forlater landet.Kongeflagget og kronprinsflagget er langt på vei like, men Kronprinsens flagg har en splitt. Foto: Jan Haug, Det kongelige hoff

Statsflagget

Dersom både Kongen og Kronprinsen befinner seg i utlandet, flagges det med statsflagg fra Slottet. Skiftet skjer idet regenten forlater landet.

Heising og firing

Kongeflagget og kronprinsflagget følger ikke de vanlige flaggreglene. De henger oppe hele døgnet, og heising og firing er bestemt av reglene som er skissert ovenfor. Flagging med statsflagget derimot, følger vanlige regler for når det skal heises og tas ned.

Størrelser

Både Kongeflagget og kronprinsflagget finnes i tre ulike størrelser:

 • Et mellomstort som er det som normalt benyttes
 • Et ekstra stort til bruk ved offisielle flaggdager og spesielle anledninger som statsbesøk og lignende.
 • Et lite stormflagg til bruk i sterkt vindvær

Flagging fra Slottsbalkongen

Noen ganger flagges det fra Slottsbalkongen i tillegg til – eller istedenfor – fra taket. Det skjer for eksempel hvis det er offentlig flaggdag og Kongen befinner seg på Stiftsgården eller på Kongeskipet (i norsk farvann). Da står flaggstangen på taket tom, og det flagges med statsflagget fra Slottsbalkongen.

Flagging fra balkongen skjer etter instruks fra Hans Majestet Kongen.

Flagging fra andre residenser

Det flagges også fra andre residenser:

 • Kongeskipet Norge
  Kongeskipet fører kongeflagget når Kongen er om bord. Dersom Kronprinsen er om bord, fører skipet Kronprinsflagget – forutsatt at ikke Kongen også er på skipet.

  Skipet fører også kongeflagget når Dronningen er om bord uten Kongen -  også når Kongen er på annet norsk territorium. Dette er det eneste unntaket fra regelen om at kongeflagget ikke kan benyttes to steder på én gang.
   
 • Stiftsgården
  Stiftsgården flagger med kongeflagget når Kongen oppholder seg der. Når Kronprinsen er på Stiftsgården, flagges det med kronprinsflagget – forutsatt at Kongen ikke også er der. Hvis andre medlemmer av Kongehuset bor der, flagges det med statsflagg. Det gjøres det også ved offisielle flaggdager.
   
 • Bygdø Kongsgård
  Kongsgården flagger med statsflagget når Kongen oppholder seg der. Dersom andre medlemmer av Kongehuset bor der i Kongens fravær, flagges det med statsflagget – så også ved offisielle flaggdager.
   
 • Skaugum, Oscarshall og Gamlehaugen
  Disse eiendommene flagger med statsflagg når medlemmer av Kongehuset er der og på offisielle flaggdager.
   
 • Kongsseteren
  På Kongsseteren flagges det med nasjonalflagget på søndager og på offisielle flaggdager i tråd med flaggreglene. Det flagges med norsk vimpel når Kongen eller andre medlemmer av Kongehuset bor på eiendommen.
   
 • Mågerø og Prinsehytta
  Når medlemmer av Kongehuset er til stede, flagges det med nasjonalflagg eller norsk vimpel. Søndager og offentlige flaggdager markeres med nasjonalflagg. Det flagges ikke når landstedene ikke er i bruk.
   

21.07.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

Størrelser

Det er mange ulike størrelser på flaggene som benyttes på de ulike eiendommene. Her er noen av de viktigste målene:

Slottet

Flaggstangen på Slottets tak er 16,3 meter høy. Kongeflagget og Kronprinsflagget er like store, og finnes i disse tre variantene:

Festflagg:      540 x 400 cm
Dagligflagg:   300 x 218 cm
Stormflagg:   200 x 145 cm

Statsflagget flagges i disse tre variantene:

Festflagg:      550 x 327 cm 
Dagligflagg:   400 x 238 cm 
Stormflagg:   225 x 134 cm

Oscarshall

På Oscarshall er flaggstangen 6 meter høy. Her flagges det bare med en variant av Statsflagget, og størrelsen på det er 250 cm x 148 cm.

Bygdø Kongsgård

På Kongsgården flagges det med Statsflagget i tre ulike størrelser:

Festflagg:     810 x 482 cm
Dagligflagg:  550 x 327 cm
Stormflagg:  300 x 178 cm

Kongsgårdens flaggstang er 21 meter høy.
 

Presis klokken 08.00 gikk Kongens festflagg til topps på Slottet. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff