Hopp til hovedinnhold

Dronningparken

Dronningparken utgjør en egen del av Slottsparken, og har en lang historie. Normalt åpen for publikum fra 18. mai til 1. oktober.

Deler av området som i dag utgjør Dronningparken har historie som park helt tilbake til 1751. Den gang var dette området en del av løkken Sommerro som borgermester Christian Henrik Støedt utviklet til en liten rokokkoperle. Han fikk anlagt sirlige og symmetriske bed, omrammet av frukttrær, prydrabatter og nyttehage. Ellers besto løkken av åkre, enger og flere dammer.

I 1778 ble løkken overtatt av Bernt Anker, en velkjent skikkelse i Christianias borgerskap. Han beholdt rokokkohagen, men utviklet området rundt til en mer naturliknende park, med trær og frukthage.

Lindealleen som munner ut mot dagens Henrik Ibsens gate er fra Bernt Ankers tid. Nå, over 200 år senere, står den som et minne fra det gamle Christiania og parken slik den var den gang.

Noen av parkens eldste trær finnes i Ankers gamle lindeallé. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

En del av Slottsparken

Da planleggingen av Slottet startet i 1823, begynte også arbeidet med å kjøpe inn løkkene omkring Bellevue der Slottet skulle ligge. Hoveddelen av Sommerro ble kjøpt for 18.000 spesidaler på auksjon i 1840, og slottsgartner Martin Mortensen innlemmet den i den romantiske landskapsparken som nå ble anlagt rundt den nye Kongeboligen. Det åttekantete lysthuset i sveitserstil ble oppført mellom 1854-57.

Det lille lysthuset har ved flere anledninger blitt omgjort til parkbibliotek. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff.

Dronningparken har alltid hatt en særegen stilling i parkområdet rundt Slottet - en park i parken forbeholdt de Kongelige i den tiden de bor på Slottet. Parken har forandret seg gjennom tidene, men har beholdt hovedtrekkene fra den romantiske parken.

Føres tilbake

Slottsgartneriet arbeider nå med å gjenskape denne delen av Slottsparken som et spesielt frodig og blomsterrikt område, og å øke det biologiske mangfoldet i parken. Her ses planter, insekter, fugler og annet dyreliv i sammenheng med en interessant og viktig del av norsk hagekunsthistorie.

Sommeren 2020 anla Slottsgartneriet to bed som gjenskapte bed funnet avbildet på postkort fra 1905. Det ene (dette) er et bladbed der bladenes form og farge står i sentrum. Det andre er et såkalt teppebed ment å gjenskape de sirlige mønstrene i fine tepper. Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff

De senere årene har Dronningparken vært rammen om flere arrangementer, ikke minst i forbindelse med markeringen av Kongeparets 25-årsjubileum som konge og dronning, og ved feiringen av Kongeparets 80-årsdager. I anledning 25-årsjubileet plantet også Kongeparets barnebarn hvert sitt rognebærtre i Dronningparken.

30.09.2021

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook
Fakta

Slottsparken på Facebook

Slottsparken har sin egen side på Facebook. Her finner du bilder av parken gjennom årstidene, innblikk i parkens historie, informasjon om nye planer og pågående arbeider.

Siden passer for alle som er glad i Slottsparken - eller interessert i hvordan en slik stor bypark drives.

Kuleløk (Allium) i Dronningparken, Foto: Liv Osmundsen, Det kongelige hoff