Hopp til hovedinnhold

Kronprinsesse Märthas Minnefond

Det kongelige hoff

Kronprinsesse Märthas minnefond gir økonomisk støtte til sosiale og humanitære tiltak i organisasjoner og foreninger.

Benytt dette skjemaet om du vil søke elektronisk. Du vil få en kvittering der opplysningene du har gitt framkommer. Søknaden behandles etter fristens utløp.
Det er ikke mulig å feste vedlegg til søknaden. Dersom det er nødvendig å sende med en brosjyre eller liknende, må den sendes med ordinær post – sammen med en utskrift av den elektroniske søknaden.

Søknadsskjema

Alle feltene, bortsett fra e-post, må fylles ut.

Om søkeren

Om prosjektet

Gi en nærmere beskrivelse av prosjektet:

Finansiering

Tidligere tilskudd

Er det gitt tilskudd fra fondet tidligere?

Kontrollspørsmål

Formålet ved spørsmålet er å forhindre spam.