Hopp til hovedinnhold

Global Shapers etableres i Norge

I dag inviterte H.K.H. Kronprinsessen til første samling for «Global Shapers – the Oslo Hub». Dette er en bredt sammensatt gruppe unge mennesker som ønsker å bruke sitt engasjement og sin handlekraft til å forme verden for fremtiden.

27.04.2012

50% av verdens befolkning er nå under 27 år og det er viktigere enn noen gang at de unges stemme blir hørt i foraene der beslutninger tas og strategier utformes. Dette er bakgrunnen for at World Economic Forum (WEF) i 2011 opprettet et nytt forum for unge ledere mellom 20-30 år, med navnet Global Shapers Community. Forumet er under kontinuerlig etablering med såkalte «hubs» i verdens store byer. Foreløpig er det dannet Global Shapers Hubs i ca 150 byer, og antallet øker stadig.

Unge med gjennomføringskraft

Som navnet sier, handler dette om å samle unge mennesker som er motivert for – og er i posisjon til – å forme verden i årene fremover. Medlemmer av Global Shapers må ha vist gjennomføringskraft – og allerede markert seg som endringsaktører. Den norske gruppen er bredt sammensatt av unge fra ulike sektorer og miljøer – som kultur, idrett, organisasjonsliv, næringsliv, politikk og samfunn.

Ved å være del av Global Shapers Hub i Oslo knyttes medlemmene samtidig opp mot det internasjonale nettverket av Global Shapers – med forankring i World Economic Forum.

Kronprinsessen som mentor

Gruppen skal være Norges unges stemme inn mot WEF og gi innspill til deres strategiske diskusjoner og beslutningsforum. Videre skal gruppen sammen etablere felles initiativ i form av arrangementer eller aktiviteter med mål om en positiv samfunnsutvikling i norsk kontekst.

Kronprinsesse Mette-Marit ble i 2010 utnevnt til Young Global Leader av World Economic Forum. Dette er et forum for ledere mellom 30-40 år. Young Global Leaders er ansvarlige for å etablere Global Shapers Hubs i sine egne byer. Kronprinsessen vil være Founding Curator og mentor for gruppen i Oslo.

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook