Hopp til hovedinnhold

Freda på Bygdøy

Hennar Majestet Dronning Sonja var til stades da fredinga av Bygdøy kulturmiljø vart markert i dag. Markeringa vart halden ved Paviljongen ved Rohdeløkken kafé på Bygdøy.
01.06.2012

Med fredningen vil en unik kilde til kunnskap, opplevelse og bruk sikres for alle. Bygdøy kulturmiljø innehar stor variasjon av natur- og landskapstyper med rikholdige og godt bevarte kulturspor, skriv Riksantikvaren.

Området er historisk særleg knytt til funksjonane som kongeleg sommarresidens, folkepark og friluftsområde. Områda Dronningberget og Hengsåsen er òg spesielle med omsyn til biologi og geologi, og Dronningberget har naturverdiar av internasjonal interesse.

Markering i dag

Dronninga vart motteken av to statsrådar da ho kom til Bygdøy i dag. Både miljøvernminister Bård Vegard Solhjell og fornyings-, administrasjons- og kyrkjeminister Rigmor Aasrud var blant talarane i dag. Statsråd Aasrud og Norsk Folkemuseums direktør Olav Aaraas vart overrekte ein fredingsplakett av miljøvernministeren.

Cindy Franke og barnekoret Stella Vitae stod for musikk og song, mens skodespelaren Henrik Årdal slo an den kulturhistoriske tonen ved å spele «Kong Carl Johan».

Kongstanken

Nettopp Kong Carl Johan var det som opphavleg fekk laga ein offentleg park her ute. I 1837 kjøpte Kongen eit større område på Bygdøy for sine eigne midlar. Han ønskte å la området bli folkepark, slik han hadde gjort det med Djurgården i Stockholm.

Tanken til Kong Carl Johan var å leggje til rette for friluftsliv, opplysning og underhaldning i eit vakkert landskap for befolkninga i den raskt veksande hovudstaden. Folkeparken på Bygdøy vart utvikla etter europeiske førebilete, med lysthus, utsiktplassar, serveringsstader, badeanlegg og fleire monument. Men tanken hans om eit samanhengande grønt parkbelte frå Slottsparken i Oslo og heilt ut på Bygdøy vart aldri realisert.

I dag vart delar av den gamle parken på Bygdøy freda.

 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook