Hopp til hovedinnhold

Delte ut kreftforskningspris

Kong Harald delte ut Kong Olav Vs Kreftforskningspris 2012 til professor Claes Göran Tropé i dag. Tropé har preget det norske fagmiljøet innen gynekologisk kreft i mer enn 25 år og har fått internasjonale priser og stor anerkjennelse for sin innsats.

11.06.2012


Når Oslo universitetssykehus og Radiumhospitalet i dag er et internasjonalt toppsykehus innen behandling av gynekologisk kreft, skyldes det ikke minst professorens store arbeid til beste for kvinner med kreft i livmor eller eggstokker.
 

I formiddag mottok Claes Göran Tropé prisen fra Kong Harald under et arrangement i Universitetet i Oslos Gamle Festsal.


Kong Olav Vs Kreftforskningsfond ble opprettet 29. april 1992 til minne om Kong Olav V. Fondet deler årlig ut en pris på 1.000.000 til en kreftforsker – eller gruppe av kreftforskere – som har bidratt til å fremme den norske kreftforskningens kvalitet og omfang.
 

Kriterier

I kriteriene for tildeling heter det blant annet at mottakeren

  • må ha klar kreftrelevans i sin vitenskapelige produksjon
  • sentrale deler av innsatsen må være utført ved en norsk forskningsinstitusjon
  • må ha oppnådd internasjonal anerkjennelse for sin forskning
  • må ha bidratt over tid med å styrke og bygge opp norske forskningsmiljøer gjennom sitt vitenskapelige engasjement
  • må ha drevet nybrottsarbeid
  • må ha formidlet forskningsresultatene til allmennheten

 

Intervju med professor Claes Göran Tropé, vinner av Kong Olav Vs kreftforskningspris 2012 (cop: Kreftforeningen)

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook