Hopp til hovedinnhold

Seminar på Sundvolden

I dag deltok Kronprinsparet på seminaret Ledelse for framtiden – Framtidens ledere. Seminaret vart arrangert av Arbeidsinstituttet Buskerud og Lent i samarbeid med blant anna Kronprinsparets fond.

18.04.2013

Korleis skape ei vidaregåande opplæring og ein skolekvardag som fremjar livslyst hos alle? Korleis få fleire kvalifiserte ungdommar i gang med studiar, ut i arbeid? Korleis auke motivasjon og entusiasme hos både lærarar, arbeidstakarar og leiarar?
Dette var tema på seminaret i dag.

Aksjonsforsking i praksis

Seminaret på Sundvolden har gått over to dagar. I går fekk deltakarane, som består av elevar, lærarar og skoleleiarar, erfaring med grunnprosessen Appreciation Inquiry – ei eiga tilnærming frå aksjonsforskinga. Gjennom denne introduksjonen vart elevar og lærarar i stand til å vere aktive medlærarar og gruppeleiarar på dag to av seminaret – da leiarar frå næringsliv, offentleg sektor og politisk nivå var inviterte.

I dag deltok Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit saman med NHO og andre leiarar. I samarbeid med elevar og lærarar nytta dei teknikkane frå aksjonsforskinga for å foreslå tiltak for å motivere til utdanning og arbeid.

Kronprinsparets fond

Kronprinsparets Fond ønskjer å fange opp ungdom som av ulike og ofte samansette årsaker risikerer å falle utanfor. Fondet set søkjelys på den avgjerande livsfasen som ungdomstida er – ved å motivere og leggje til rette for at ungdom kan bruke evnene sine og ta ut potensialet sitt.

Arbeidsinstituttet er eit av prosjekta fondet samarbeider med.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook