Hopp til hovedinnhold

Det 158. storting åpnet

I dag foretok Hans Majestet Kong Harald åpningen av det 158. ordentlige storting. Åpningen har form av en høytidelig seremoni som er fastlagt i Grunnlovens § 74.

09.10.2013

Stortinget trer normalt sammen den første hverdagen i oktober, og det 158. storting trådte sammen 1. oktober. Nytt presidentskap ble valgt under konstitueringen 8. oktober, og i dag fant den høytidelige åpningen sted.

Hans Majestet ankom Stortinget i åpen bil like før klokken 13.00, ledsaget av Hennes Majestet Dronningen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen. En delegasjon Stortingsrepresentanter, denne gangen fra Akershusbenken, ønsket dem velkommen. Dette er normalt den eneste gangen Kongen besøker Stortinget i løpet av et år.

Trontalen og Rikets tilstand

Det er to hovedelementer i seremonien: Trontalen og Redegjørelsen for rikets tilstand. Kongen holder Trontalen, men den er forfattet av representanter for Regjeringen. Talen trekker opp hovedlinjene i regjeringens politikk i året som kommer. Om noen dager følger trontaledebatten, der Regjering og opposisjon vil diskutere viktige momenter fra talen.

Trontalen etterfølges av en redegjørelse for rikets tilstand. Dette er en gjennomgang av hva Regjeringen har oppnådd siste året, og tradisjonen tilsier at det er Regjeringens yngste medlem som holder talen. I år som i fjor var det kulturminister Hadia Tajik som holdt talen.

Når redegjørelsen er holdt, overrekker statsministeren denne til Kongen, som så overrekker både Trontalen og Redegjørelsen for rikets tilstand til Stortingspresidenten.

Stortingspresidenten innehar det høyeste offentlige verv i Norge etter Kongen, og Stortingspresident Olemic Thommessen holdt sin tale før seremonien ble avsluttet med første vers av Ja vi elsker.

Hele seremonien ble overført direkte fra Stortingssalen og på NRK.

Seremoni fastlagt i Grunnloven

Seremonien rundt åpningen av Stortinget er fastlagt i Grunnlovens § 74:

Saasnart Storthinget har konstitueret sig, aabner Kongen eller den, han dertil beskikker, dets Forhandlinger med en Tale, hvori han underretter det om Rigets Tilstand og de Gjenstande, hvorpaa han især ønsker at henlede Storthingets Opmærksomhed. Ingen Deliberation maa finde Sted i Kongens Nærværelse."Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook