Hopp til hovedinnhold

Kronprinsen på Pøbelseminar

Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen besøkte Pøbelseminaret i Arendal i dag. Seminaret arrangeres en gang i året, og dette er det femte i rekken. Målet er å inspirere, engasjere og informere.

06.11.2013

Pøbelprosjektet arrangerer sitt årlige Pøbelseminar i Arendal 6. og 7. november. Hit har de invitert "de beste på sine områder" for at de skal dele erfaringer med Pøblene. Felles for alle er interessen for sosialt entreprenørskap og arbeid med og for ungdom i Norge.

«Vi er alle født pøbler»

«Pøbel brukes i dag mest om ungdommer som ikke viser folkeskikk eller bevisst bryter normer og regler», står det på Wikipedia. Ordet har imidlertid sitt opphav i det latinske ordet populus (folk), og Pøbelprosjektet bruker begrepet om «det folkelige i oss alle». Vi er alle født som pøbler. Deretter formes vi av omgivelsene og etter hva som forventes av oss som gode borgere.

Pøbelprosjektet har som mål å få unge mennesker som av en eller annen grunn står utenfor det etablerte skolesystem og arbeidslivet ut i jobb eller videreutdannelse.

Støtte fra Kronprinsparets fond

Kronprinsparets Fond støtter Pøbelprosjektet. Fondet støtter til enhver tid fire prosjekter. Disse mottar økonomisk støtte og blir en del av et kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har ambisjon om å gi unge nye arenaer å lykkes på. Pøbelprosjektet hjelper ungdommer utenfor skole og arbeid til å komme ut i jobb eller i gang med videreutdanning.

Tre pøbler forteller

Under seminaret i dag snakket Kronprinsen og Solfrid Flateby, leder i Kronprinsparets Fond, om Fondet og dets arbeid – med og for ungdom. Kronprinsen fikk også høre ungdommene Tone, Rune og Nico sine historier, under fanen «Tre pøbler forteller».   I salen satt 40 ungdommer og 80 voksne fra PP, NAV, skoler og ulike frivillige organisasjoner.

Årets pøbel

I kveld er det festmiddag, og da vil Årets Pøbel bli kåret. Denne hedersbetegnelsen går til mennesker som gjør en spesiell og unik innsats for ungdom som er i ferd med å falle utenfor, eller har falt utenfor de etablerte skole- og arbeidssystemene. Prisen skal være en anerkjennelse til de om tar ungdom på alvor og «møter ungdom der de er», med målsetting om skoleplass, ut i arbeid eller alternativ aktivisering.

Et prosjekt i utvikling gjennom 16 år

Eddi Eidsvåg startet det hele i 1997 med kurs for enslige forsørgere.  Senere utviklet Eidsvåg Pøbelprosjektet i sitt bakeri i Sandnes. I 2005 tok han kontakt med Arne Husjord og de utviklet det som i 2007 ble til Pøbelprosjektet AS.

Pøbelprosjektets vedtekter sier at det ikke kan tas ut utbytte til eierne, og hvis selskapet opphører skal alle aktiva gå til Røde Kors ungdomsarbeid. Denne eierformen er en vesentlig del av Pøbelprosjektets egenart.Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook