Hopp til hovedinnhold

Prisutdeling i Porsgrunn

I dag kunne Hennes Majestet Dronningen overrekke Dronning Sonjas skolepris for 2013 til Porsgrunn videregående skole. Skolen har utmerket seg gjennom sitt gode arbeid med mestring, mangfold og miljø.

28.11.2013

Rektor Laila Lerum og elevrådsleder Christian Asdahl tok i mot Dronningen på vegne av skolen da hun ankom i formiddag. Den høytidelige prisoverrekkelsen fant sted i auditoriet, der kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holdt dagens første tale. 

Juryens leder, Edvard Befring, redegjorde for juryens beslutning.
- Oppdatert spesialpedagogisk innsikt ligger til grunn for skolens arbeid, sa Befring, og pekte spesielt på skolens syn på hver enkelt elev som en positiv ressurs.

Dronning Sonja overrakte prisen som består av 150.000 kroner, et diplom og et tresnitt av kunstneren Eli Hovdenak.

Musikalske innslag

Elevrådsleder Christian Asdahl var dagens konferansier, og elevene imponerte også med en rekke musikalske innslag. Adahl kunne fortelle at interessen for opera og operette sto sterkt i Porsgrunn, noe  Daniel Barati og Anne Julie Matveyev beviste gjennom sine framføringer fra Chess og Phantom of the Opera.

- Jeg har en annen pris også, sa Dronningen, som gjelder opera - og kanskje kommer det noen talenter herfra i fremtiden.

Men det er også rom for andre former for musikk på skolen - som Aleksander Heitmans selvskrevne rap og gruppen "Ebba pluss moms" som framførte Kaizers Orchestra.

Rektor Lerum avsluttet seremonien med å takke for tildelingen og lovet å fortsette det gode arbeidet.

Omvisning

Etter prisutdelingen, fikk Dronning Sonja en omvisning på skolen. Elevene bemannet ulike temastasjoner, der Dronningen fikk høre nærmere om utdanningsprogrammene Teknikk og industriell produksjon, Design og håndverk, Medier og kommunikasjon, Studiespesialiserende med arbeidstrening og Studieforberedende og IB Diploma program.

Dronning Sonja fikk også anledning til å snakke nærmere med elevene under lunsjen, som avsluttet besøket til Porsgrunn.

Bakgrunn for tildelingen

Prisen tildeles en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering.
Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Sammen om mestring, mangfold og miljø» oppsummerer Porsgrunn videregående skoles pedagogiske plattform. Skolen baserer seg på en pedagogikk hvor læring er en aktiv prosess som krever arbeid og innsats hos den enkelte. Elevenes faglige og sosiale kompetanse stimuleres gjennom tydelige forventninger. Skolen legger vekt på både ferdigheter, kunnskaper, psykososiale egenskaper, holdningslæring og karakterdannelse hos elevene.

Skolen har også utformet en handlingsplan for å sikre et godt skolemiljø. Målet er at alle elever og ansatte skal oppleve et trygt og godt skolemiljø der ingen utsettes for krenkende ord eller handlinger, i et miljø som er fritt for mobbing, vold og rasisme."

 

Det er Utdanningsdirektoratet som administrerer prisen, som i år ble delt ut for 8. gang. Fylkesmannen nominerer skoler fra sitt område. I år kom det inn 14 nominasjoner. Vinneren velges ut av en jury ledet av professor emeritus Edvard Befring.  Dronningen HAR selv tatt initiativ til  prisen, og det er tradisjon at hun selv besøker skolen for å dele den ut.Prisutdeling på Porsgrunn videregående skole 2013. Foto: Liv Anette Luane, Det kongelige hoff.
Fakta

Dronning Sonjas Skolepris

Prisen ble etablert i 2005 etter initiativ fra Dronning Sonja. Den tildeles annet hvert år en skole som har utmerket seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Inntil 2019 ble prisen delt ut hvert år. Dronningen deler selv ut prisen ved et besøk på skolen.

Det er Utdanningsdirektoratet som administrerer prisen, og Statsforvalteren nominerer skoler fra sitt område.

Kriterier for tildeling:

  • Skolen arbeider langsiktig, systematisk og kunnskapsbasert med elevenes læringsmiljø.
  • Skolen praktiserer likeverd og inkludering på en slik måte at hver enkelt elev opplever å bli verdsatt i et miljø preget av medvirkning, trygghet og fellesskap.
  • Skolen kjennetegnes ved positive relasjoner mellom elevene og de ansatte, og elevene imellom – og ved et godt samarbeid mellom skole og hjem.
Dronning Sonja besøker elever og lærere på Fagerlund skole (Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix)

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook