Hopp til hovedinnhold

Verdidag på Krigsskolen

I dag arrangerte kadettene ved Krigsskolen i Oslo verdidag. Dagen vies et tema kadettene selv ønser å belyse. Dagens var "Håndtering av krigens påkjenninger – et lederansvar", og H.K.H. Kronprinsen deltok med et foredrag om verdighet.

05.12.2013

Skoledagen vies et tema kadettene selv synes er verdt å belyse. Hensikten er å opplyse, diskutere og utveksle erfaringer om etiske og moralske dilemmaer offiserer kan møte i sitt yrke. Kronprinsen ble mottatt av sjef for Krigsskolen, Oberst Ingrid Gjerde og arrangementsansvarlig, Kadett George Detsis, før han holdt en times foredrag om verdighet.

Libanon som bakteppe

Kadettene benyttet årets verdidag til å belyse de ulike lederutfordringene som oppstår under krise og krig. Krigen i Libanon ble brukt som bakteppe, siden ettertiden har vist at flere av veteranene fra Libanon sliter med psykiske stridsreaksjoner den dag i dag. Studentene var opptatt av hvordan ledere fra andre organisasjoner enn Forsvaret har taklet ekstreme situasjoner, og håndteringen av disse i ettertid.

Tema for diskusjon

På forhånd hadde alle foredragsholdere fått følgende spørsmål for å kunne gjøre foredraget sitt mer relevant til tema:

I en situasjon preget av krigens påkjenninger:

  • Hvordan reagerte du og dine undergitte på usikkerheten og kaoset som pågikk?
  • Hva gjorde du som leder for å håndtere situasjonen for din egen del, samtidig som du måtte være der for dine undergitte?
  • Trening kan bare til en viss grad forberede oss på virkelige hendelser. Hva mener du kan gjøres for å minske gapet mellom trening og virkelighet?
  • Hva gjorde du etter hendelsen for å bearbeide den, både for egen del, og for dine undergitte.

Refleksjon stod sentralt

Hensikten var å trigge refleksjon hos den enkelte kadett rundt hva som kreves av en leder, og hva den enkelte kan gjøre for å stå bedre rustet til takle de situasjonene mange av studentene kan komme opp i, om noen år.

Det ble holdt diskusjonsgrupper, hver med 10-15 studenter på tvers av årskullene, hvor Kronprins Haakon også deltok. Etter 30 minutter var det en oppsummering av gruppearbeidet, ledet av Petter Kjendlie.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook