Hopp til hovedinnhold

Feiret Norsk Seilskuteklubb

Prinsesse Astrid, fru Ferner, var til stede da Norsk Seilskuteklubb markerte sitt 80-årsjubileum med middag i Oslo Sjømannsforenings lokaler i kveld. Prinsessen er æresmedlem i foreningen, som ble stiftet 2. mars 1934.

02.03.2014

Tidligere radiotelegrafist Bjørg Schinrud tok i mot Prinsesse Astrid ved ankomst. Hun er den første kvinnen som har ledet Seilskuteklubben, som var forbeholdt menn fram til 1979.

Så lenge nordmenn finnes…

Det var sjømenn med fartstid fra seilskutene og andre entusiaster som stiftet foreningen i 1934. Målet var å sikre kunnskap om en æra som var i ferd med å ebbe ut, en formålsparagraf som også fant uttrykk i mottoet: Så lenge nordmenn finnes skal seilskutetiden minnes.

På foreningens møter sto gjerne gode foredrag og shanty’er på agendaen, og medlemmene ble oppfordret til å fortelle om sine egne erfaringer – autentiske opplysninger om «skutene, mennene og deres virke».  

Fra 1935 kunne Selskuteklubben stille med et eget shantykor på 15 mann, og etter hvert ble det også utgitt et eget sanghefte.  

Kongelig medlemskap

Foreningen har hatt godt over 1 000 medlemmer gjennom disse 80 årene, og blant dem teller flere medlemmer av Kongefamilien.

Kong Haakon VII ble livsvarig medlem allerede i 1934. Han deltok ofte på møtene, i følge med sin adjutant. På denne tiden fant møtene sted i «Grotten», og Kongen kunne spasere til og fra gjennom Slottsparken.

Daværende Kronprins Olav sluttet seg til i ’35, og talte under feiringen av foreningens 25-årsdag. Daværende Kronprins Harald og Kronprinsesse Sonja ble medlemmer i 1979, og Prinsesse Astrid fra 1981.

Lingard og Radich

Norsk Seilskuteklubb gjorde en iherdig innsats for å redde stålbarken Lingard, Norges siste skværriggede handelsskute, for ettertiden. Målet var å overrekke skuta, reparert og gjeldfri, til Sjøfartsmuseet. Men før restaureringen av Lingard var ferdig nedbetalt, kom 2. verdskrig. Tyskerne beslagla skipet, og satte det i fart. Da krigen var over, var Lingard svært skadet. Skipet ble gitt til Sjøfartsmuseet i 1946, men det fantes ikke midler til nye reparasjoner og Lingard ble hugget opp ved Grimstad i 1949.

Heldigvis gikk det bedre med skoleskipet Christian Radich, bygget ved Framnæs i Sandefjord i 1937. Da skipet var i økonomiske problemer, bidro blant annet kronerulling i regi av Seilskuteklubben til at fullriggeren kunne fortsette å seile. Om bord Christian Radich lærer stadig nye generasjoner om seil og seiling – i fullt samsvar med statuttene i Norsk Seilskuteklubb.

  

(Kilde: Norsk Seilskuteklubb 75 år)

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook