Hopp til hovedinnhold

Besøkte miljøbedrift

H.K.H. Kronprinsen besøkte i dag produksjonsanlegget til bedrifta Eco-1 på Sætre i Hurum. Bedrifta har spesialisert seg på biodrivstoff og leverer blant anna biofyringsolje til bustader og industribygg over heile Skandinavia.

26.03.2014

Eco-1 har på kort tid ekspandert som følgje av auka etterspørsel etter biodrivstoff. Biooljen som blir produsert av bedrifta, kan brukast i alle oljefyrkjelar, og konverteringa gjer fyringsanlegget meir effektivt og reintbrennande.

Bedrifta har blant anna eit eige prosjekt med Oslo kommune med leveransar av biodrivstoff til Oslo-skulen.

Omvising

Under besøket i Sætre fekk Kronprinsen ei omvising på anlegget av administrerande direktør Geir Harald Ingeborgrud.

Produkta som blir produserte, er standardiserte, og det blir stilt strenge krav til sporbarheit og miljørekneskap. Selskapet har utvikla ein eigen reinseprosess av returbioolje og feitthaldig vatn og produserer biofyringsolje eigna for industribruk.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook