Hopp til hovedinnhold

Møte med Konfliktrådet

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit møtte Konfliktrådet i Sør-Trøndelag i ettermiddag. Hun ville lære mer om deres prosjekt for oppfølging av unge lovbrytere og veien mot nasjonal implementering.

26.03.2014

Konfliktrådet i Sør-Trøndelag startet prosjektet i 2006. Målet var å skape et godt tverrfaglig samarbeid mellom konfliktråd, politi, kommune og statsadvokatembete for å stanse Trondheims mest aktive unge kriminelle, i gruppen mellom 15 og 18 år.

Modellen de utviklet ga oppsiktsvekkende resultater. 

Oppsiktsvekkende resultater

Etter tre år ble tiltaket evaluert. Av 150 ungdommer som deltok i prosjektet klarte over 90 prosent å komme seg bort fra en kriminell løpebane. Nesten alle hadde gjort opp for seg direkte med sine ofre.

Tilbakemeldingen fra ofre og andre som var berørt av gjerningene som var begått, var at modellen bidro til trygghet og verdighet, til tross for at de hadde vært utsatt for alvorlige krenkelser.

Støtte fra Kronprinsparets fond

I 2009 inviterte Kronprinsparets fond Konfliktrådet i Sør-Trøndelag til å være medarrangør av et seminar i Oslo. Det ble et to timers foredrag på Litteraturhuset, og resulterte i stor økning i interessen for prosjektet fra media og andre.

Innføres i hele Norge

Modellen Konfliktrådet i Sør-Trøndelag utviklet har blitt til en ny straff, såkalt "ungdomsstraff". Den innføres i hele landet fra 1. juli 2014, og gjelder alle unge lovbrytere mellom 15 og 18 år.

I steden for å settes i fengsel, der de unge raskt skaffer seg et kriminelt nettverk og kriminelle forbilder, legges det opp tilrettelagt innsats tilpasset den enkelte ungdom. Det er strenge kontrolltiltak, og oppfølgingen kan inneholde samfunnsnyttig tjeneste, møte for politiet, ruskontroll og oppfølging knyttet til arbeid eller opplæring.

Lovbryteren får hjelp til å komme seg ut av et liv i kriminalitet og rus, mens offeret får møte den som begikk overgrepet og oppleve at disse sier unnskyld og tar på seg ansvaret for ugjerningen. 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook