Hopp til hovedinnhold

Åpnet konferanse om oppsøkende arbeid

H.K.H. Kronprinsen åpnet og talte i dag på Outreach Work 2014, en europeisk konferanse om oppsøkende sosialt arbeid i Oslo Kongressenter.

03.04.2014

- All of you here impress me, sa Kronprinsen i åpningstalen sin.
- You have chosen to engage with marginalized youth on a daily basis. Most of you work in the streets of various cities across Europe, meeting young people who often live in the most underprivileged and difficult conditions.

Konferansen var i regi av Velferdsetaten i Oslo kommune, og rommet rundt 350 deltakere. Blant dem var fagfolk fra hele Europa som sammen rettet søkelys mot de oppsøkende sosiale tjenestene som tilbys utsatte ungdomsgrupper. I tillegg til Kronprins Haakon var også helseminister Bent Høie blant talerne. 

Norge i front

Konferansen vektla hvordan tidlig innsats kan være avgjørende for å forebygge at ungdommer utvikler alvorlige rus- og psykisk helseproblemer. Tall viser at det brukes enorme ressurser på repareringsarbeid i forhold til forebyggingsarbeid. Sammenlignet med resten av Europa ligger Norge langt fremme i arbeidet med oppsøkende tjenester til ungdom.

Det er den enkelte kommunen som har ansvaret for de oppsøkende sosiale tjenestene, og at de når ut til ungdom så tidlig som mulig i form av lokale uteseksjoner og utekontakter.

Styrket internasjonalt samarbeid

Krisen i Europa byr på utfordringer for det oppsøkende sosiale arbeidet. Et mål med konferansen var at fagfolk skulle dele kompetanse og danne nye nettverk. Dette er feltet avhengig av for å gi inspirasjon og styrke til de ulike brukergruppene hver for seg. Likeså viktig er det å styrke det internasjonale samarbeidet slik at det oppsøkende arbeidet opptrer samlet.

Oppsøkende sosialt arbeid

Outreach Work 2014 er en konferanse som tar opp viktige temaer innen oppsøkende sosialt arbeid, som å hindre at unge mennesker utvikler problemer innen rus og psykisk helse. Det er kommunale utekontakter som arbeider med de oppsøkende tjenestene. De møter ungdom som kan være i ferd med å havne utenfor skole, jobb, familie og organiserte fritidsaktiviteter. Noen av utekontaktenes oppgaver er å iverksette hjelp så fort som mulig og i tillegg utføre oppfølgingsarbeid.

- I want to highlight the efforts on fighting poverty and social exclusion carried out by outreach workers across Europe. And I want to encourage the researchers to continue to study the methodologies and the effectiveness of policy within these fields, sa Kronprins Haakon

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook