Hopp til hovedinnhold

Årsberetning 2013

Årsberetningen for 2013 for Det kongelige hoff er i dag overlevert til Stortingets Presidentskap, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksrevisjonen.

10.04.2014

Årsberetningen inneholder oversikt over Kongehusets offisielle program, en presentasjon av Det kongelige hoff og hoffets aktiviteter, samt regnskapet for Den kongelige civilliste, DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab og Åpent Slott.

H.M. Kongen har i løpet av 2013 deltatt ved 314 offisielle oppdrag i Norge og internasjonalt, mens H.M. Dronningen deltok ved 98 offisielle oppdrag, H.K.H. Kronprinsen var til stede ved 200 offisielle oppdrag og H.K.H. Kronprinsessen ved 72 offisielle oppdrag.

I alt ble 47 kommuner i 16 fylker og Svalbard besøkt, mens det ble gjennomført flere besøk til utlandet. Kongeparets fylkestur gikk til Sør-Trøndelag i juni, mens Kronprinsparets fylkestur ble lagt til Vest-Agder i september.

DD.MM. Kongen og Dronningen gjennomførte statsbesøk til Tyrkia i november, mens DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen var på offisielt besøk til USA i mai.

I 2013 har Det kongelige hoff fullført moderniserings- og effektiviseringsprosessen ved at samtlige ansatte nå er samlet i en felles organisasjonsenhet.

Bruken av Stortingets bevilgninger til Det kongelige hoff (Civillisten) og til DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab rapporteres årlig.

Apanasjen til henholdsvis DD.MM. Kongen og Dronningen, og DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen skal dekke forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av de private eiendommene, offisielle antrekk og private utgifter.

Årsregnskapet for Den kongelige civilliste er gjort opp med et resultat som viser et underskudd på kr. 6 701 468. Underskuddet dekkes av tidligere avsetninger.

Årsregnskapet til DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab viser et underskudd på 37 251 kroner. Underskuddet dekkes av tidligere års avsetninger.

Årsregnskapet for Åpent Slott viser et overskudd på 373 266 kroner. Overskuddet overføres egenkapitalen.

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook