Hopp til hovedinnhold

Opplevelser for alle sanser

I dag besøkte Prinsesse Märtha Louise Blindeforbundets syn- og mestringssenter ved Hurdalssjøen i Akershus. Senteret er en arena for opplevelser der andre sanser enn synet tas i bruk.

07.05.2014

I september 1900 gikk syv blinde ungdommer fra Trondheim til blindeskolen i Klæbu for å stifte "De Blindes Selvhjælpsforening". I 1909 skiftet de navn til Norges Blindeforbund. Forbundet er landets eldste organisasjon av og for funksjonshemmede. Gjennom 100 år har Blindeforbundet vært sterkt medvirkende til at synshemmedes rettigheter og muligheter er blitt styrket. Rett til arbeid, skolebøker, et tilrettelagt transporttilbud og aviser i lesbar form er viktige krav.

Følbar kunst

Prinsesse Märtha Louise besøkte i dag et av Blindeforbundets sentre: Hurdal syn- og mestringssenter. Her tas andre sanser enn synet i bruk for å gi opplevelser. I et atrium finnes en sansehage med luktsterke urter, blomster og busker. Kunstgjenstander og utsmykning på senteret er følbare og taktile. Prinsessen ble ønsket velkommen av daglig leder, Anita Solheim, som orienterte om sentret før omvisningen startet. Hurdalssenteret ønsker å stimulere til fysisk aktivitet, og har svømmebasseng, boblebad og badstue i tillegg til gymsal, trimrom og klatrevegg.

Likemenn

I synsfagavdelingen blir Prinsessen orientert om synstrening for personer med ervervet synsskade. Likemann Svein Runar Knudsen fortalte om sine erfaringer. Blindeforbundet har en ordning som de kaller «likemenn». En Likemann er en person som har vært blind i lengre tid, og fungerer som en fadder for et menneske som nylig har mistet synet.

I avdelingen for fysisk aktivitet fikk Prinsesse Märtha Louise overvære spinning i gymsalen, vanngymnastikk i bassenget og massasje i velværerommet i Skrukkelia.

Dagliglivets aktiviteter

Senteret er universelt utformet og har benyttet nyeste teknologi innen lys, akustikk og ledelinjer. Hurdalssenteret har nye undervisningsrom og tilbyr dataopplæring og undervisning i hjelpemidler, dagliglivets aktiviteter og i punktskrift. Det er mulighet for å drive med kunst, håndverk, forming og snekkerarbeid.

Prinsessen fikk ta del i kunstterapi og mindfullness, og en innføring i IKT på datarommet. Før avreise ble det tid til kaffe og samtale med kursdeltakere, likemenn og ansatte.

 

Prinsesse Märtha Louise besøkte Blindeforbundets syn- og mestringssenter ved Hurdalssjøen i Akershus 7. mai. Foto: Christian Lagaard, Det kongelige hoff.

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook