Hopp til hovedinnhold

Konferanse om klimavennlig byutvikling

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit var i dag til stede på FutureBuilts konferanse «Klima for innovasjon?» i Asker kulturhus. Her ble nye og spennende prosjekter innen klima, arkitektur og byutvikling presentert og debattert.

04.06.2014

Under overskriften «Olympisk gull i bærekraftig byutvikling» holdt fagansvarlig David Stubbs et foredrag om hvordan sommer-OL i London i 2012 ble brukt som drivkraft for positiv endring og klimavennlig utvikling i Øst-London.

Psykolog og gründer Per Espen Stoknes trakk fram gode eksempler og snakket om hvordan vi kan få til smart, grønn vekst og bærekraftig byutvikling. Det anslås at syv milliarder mennesker bor i byer i 2050, og da må det tenkes nytt.

Møtte innovativ far og sønn

Etter foredragene fikk Kronprinsessen møte Nilas (7) og faren Jens Jensen som fikk tredjeplass i den internasjonale idékonkurransen «Get a bike. Break free!».

Forslaget deres «Sykkellek» er i ferd med å bli realisert av Asker kommune og er et prosjekt som skal gi barn og unge sykkelferdigheter og spennende lekeplasser. Asker-ordfører Lene Conradi og programleder Birgit Rusten i FutureBuilt fulgte Kronprinsessen rundt i utstillingen som var laget rundt konkurransen.

Målet med idékonkurransen var å få frem gode ideer og konkrete forslag til hvordan Osloregionen kan bli en av Europas beste sykkelregioner.

Utvikling av gode byer

Innovasjon og arkitektur er ett av Kronprinsessens fokusområder. Miljøaspektet i arkitekturen er også et fagområde Kronprinsessen er opptatt av.

Menneskeskapte klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor, og våre utslipp av klimagasser må reduseres dramatisk. Dette får store konsekvenser for byutvikling og arkitektur. Konferansen retter søkelyset på hvordan klimautfordringen kan snus til nye muligheter, nyskapende arkitektur og gode byer.

FutureBuilt er et tiårig program som går til 2020 som har som mål å realisere 50 forbildeprosjekter med minimum 50 prosent reduserte klimagassutslipp.

De fire kommunene Oslo, Bærum, Asker og Drammen er partnere sammen med Husbanken, Enova, Transnova, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Grønn byggallianse og Norske arkitekters landsforbund.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook