Hopp til hovedinnhold

Bispevigsling i Tunsberg

Hans Majestet Kongen var til stede i Tønsberg domkirke da Per Arne Dahl ble innsatt som ny biskop i Tunsberg bispedømme. Dahl er den sjette biskopen i Tunsberg siden bispedømmet ble opprettet i 1948.

22.09.2014

Kongen ble ledsaget inn i domkirken av preses i bispekollegiet, biskop Helga Haugland Byfuglien og domprost David Gjerp. Deretter fulgte den kirkelige prosesjonen med blant annet påtroppende biskop i Tunsberg.

Den vanskelige kjærligheten var tema for prekenen til Per Arne Dahl. Han gikk på prekestolen etter å ha avlagt bispeløftet for preses som la korset rundt hans hals som synlig tegn på at han nå var vigslet til biskop i Den norske Kirke.

Gjestfri kirke

– Jeg har forventninger om jeg sammen med alle gode de gode medarbeiderne på bispekontorene, prostene og alle i menighetene skal være med på å løfte, inspirere og synliggjøre gode verdier, sa Per Arne Dahl. Han kom også med en kirkelig beklagelse for netthets.

– Det er en skam når kristne på nettet hetser Human-Etisk Forbund og deres informasjonsleder Jens Brun-Pedersen. Jeg beklager på vegne av kirken, sa Per Arne Dahl i sin aller første preken som biskop.

Fullsatt kirke

Domkirken i Tønsberg var fullsatt, og mange som ikke fikk plass inne i kirken kunne følge gudstjenesten på storskjerm utenfor. De musikalske kreftene under gudstjenesten besto av Tønsberg domkor, Lavranskoret og Sølvguttenes solistgruppe. Domkantor Arne Rodvelt Olsen var organist, på trompet spilte Torild Hafskjold og Eyvind Klæboe Helseth, mens Marius Hesby og Halvor Ovenstrøm spilte trombone.

Etter gudstjenesten var det kirkekaffe for de mange som ikke var invitert på lunsj. Den nye biskopen er allerede populær i sitt bispedømme – som består av Vestfold og Buskerud fylker – og han bruke god tid til å snakke med folk på kirkebakken, før han bega seg til lunsjen på Hotell Klubben. Kongen deltok sammen med blant annet statsråd Thorhild Widvey og Stortingets tredje visepresident, Svein Roald Hansen.

 

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook