Hopp til hovedinnhold

Besøkte NAV

I dag besøkte H.K.H. Kronprinsen 126 NAV-ansatte fra hele landet som var samlet for å dele erfaringer på Gardermoen. Men først fikk Kronprinsen en orientering om virksomheten.

05.11.2014

Før Kronprinsen dro til den nasjonale samlingen på Gardermoen, besøkte han NAV-kontoret i Sørum. Her fikk Hans kongelige høyhet presentert NAVs kjerneoppgaver, samfunnsoppdrag og aktuelle faktatall. Det ble også anledning til en omvisning ved kontoret og en kort innføring i NAVs organisering og utfordringer.

En tredjedel av statsbudsjettet

NAV forvalter en tredjedel av det norske statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte.

Kommunene og staten samarbeider om å finne gode løsninger for brukerne gjennom 456 NAV-kontor i kommuner og bydeler. NAV har omtrent 19.000 medarbeidere i stat og kommune, spredt over hele landet. 

NAV-samling

Fra Sørum dro Kronprinsen videre til Gardermoen, der han møtte 126 NAV-medarbeidere og 12 representanter fra Hjelpemiddelsentralen. Målet med samlingen er å dele erfaringer, få påfyll av aktuell kunnskap, og motivasjon til videre utvikling.

Da Kronprinsen ankom satt veilederne fra alle fylker i grupper på åtte for å dele erfaringer og gjennomføre kollegaveiledning. Kronprins Haakon deltok i en av gruppene. Kollegaveiledningen skal bidra til å reflektere i fellesskap og forbedre videre praksis. Deretter samlet alle seg for  fordypning i veiledning av brukere med innvandrerbakgrunn og demonstrasjon av velferdsteknologiske hjelpemidler.

Veiledningsplattform

Målet med Veiledningsplattformen i NAV er å styrke ferdighetene i veiledning og samhandling med bruker, ivareta brukermedvirkning og sikre profesjonelle samtaler. Treningen i veiledning tar utgangspunkt i konkrete brukersamtaler. Opplegget skal bidra til større åpenhet, læring i fellesskap og dyktige kollegaveiledere.

Hva betyr NAV?

NAV ble etablert 1. juli 2006, og bokstavene var en forkortelse for Ny Arbeids- og Velferdsforvaltning. Med tiden har forkortelsen utviklet seg til å bli et egennavn. NAVs hovedmål er:

  • Flere i arbeid og aktivitet, færre på støtte.
  • Et velfungerende arbeidsmarked.
  • Riktig tjeneste og støtte til riktig tid.
  • God service tilpasset brukerens forutsetninger og behov.
  • En helthetlig og effektiv arbeids- og velferdsforvaltning.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook