Hopp til hovedinnhold

Torfæus' historie om Norge

I 1711 ble et bredt anlagt verk om Norges historie utgitt på latin i København. I dag var Hans Majestet Kongen til stede ved markeringen av den norske nyutgivelsen.

24.11.2014

Tormod Torfæus' historieverk fikk stor innflytelse i sin samtid. De fire bindende var den første sammenhengende framstillingen siden Snorres kongesagaer fra 1200-tallet, og var lenge den dominerende kilden til kunnskap om norsk historie. Det er tydelige spor etter Torfæus' verk både hos Wergeland og andre av Eidsvollsmennene.

 "…en av de prægtigste og anseeligste Historier, som nogensinde er komne for Lyset", uttalte en "samtidig kritiker", Ludvig Holberg.

Torfæus kartla og systematiserte ulike kilder, både utenlandsk litteratur og norrøne kilder, og presenterte en sammenhengende norsk historie. Mange av kildeskriftene Torfæus benyttet i arbeidet finnes ikke mer. Da Universitetsbiblioteket i København brant i 1728 gikk et stort antall gamle skrifter tapt, og gjengivelsen av dem i Historia rerum Norvegicarum det vi har tilbake.

Lansert med seminar

De første bindene i den norske oversettelsen ble utgitt i 2008, og ble lansert i Nasjonalbiblioteket. Også den gangen var Kong Harald til stede. I dag ble bind 6 og 7 lansert, og verket er tilgjengelig på norsk i sin helhet.

Både ambassadørene fra Danmark og Island og kulturminister Thorhild Widvey deltok ved lanseringen i dag, med sine blikk på Torfæus' arbeid. Hovedpresentasjonen sto professor og hovedredaktør Torgrim Titlestad for. Han framholdt Tormod Tofæus som bindeleddet i vår historieskriving - broen mellom Snorre og vår moderne tids historieskrivere.

Tormod Torfæus: "Historiograph for Norge"

Torfæus ble født på Island i 1636 og tok sin utdannelse i København, men tilbrakte store deler av sitt voksne liv på Karmøy. Det var her han sitt mest kjente og omfangsrike verk: Norgeshistorien Historia rerum Norvegicarum fra 1711. Oppdragsgiveren var Kong Christian V av Norge og Danmark, som i 1682 utnevnt Tormod Torfæus til "Historiograph for Norge".

Torfæus utga en rekke historiske verk i tillegg til sin norske historie, deriblant skrifter om Orkenøyene, Grønland og Vinland. Historia Vinlandiae antiqvae er det første verket som diskuterer oppdagelsen av Vinland vitenskapelig, og som forsøker å beregne hvor det kan ha ligget.

Historia rerum Norvegicarum strekker seg over fire bind og fører norgeshistorien fram til 1387.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook