Hopp til hovedinnhold

Besøkte universitetet i Oslo

DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen besøkte Universitetet i Oslo (UiO) i dag. Kronprinsparet ville lære mer om universitetets satsninger og bidrag i møtet med globale utfordringer.

19.01.2015

Over 1000 forskere og vitenskapelig ansatte arbeider med Livsvitenskap ved universitetet i Oslo - en av universitetets største, tverrvitenskapelige satsninger. Her arbeider spisskompetanse innen biologi, fysikk, kjemi, farmasi, matematikk, statistikk, informatikk og en rekke andre fag sammen for å forstå livets sammenhenger, hvordan vi er bygget opp på molekylært nivå.

Denne forskningen angår oss alle: Den kan bedre diagnoser, medisin og vaksiner. Det forskes på bærekraftig matproduksjon og nye energiformer - en rekke prosjekt for å løse utfordringer verden stor overfor i dag - og i framtiden.

iGEM-konkurransen

Kronprinsparet fikk møte deltakerne i Universitetets iGEM-lag (International Genetically Engineered Machine competition) fra 2014. I denne konkurransen skal lagene planlegge og gjennomføre et forskningsprosjekt der de skal løse viktige samfunnsproblemer ved hjelp av syntetisk biologi.

Våre syv deltakere studerer molekylærbiologi, biokjemi, farmasi, bionanoteknologi, matematikk og informatikk - og presenterte arbeidet sitt for Kronprinsen og Kronprinsessen i dag.

Livsvitenskapsbygget

Den nye satsningen på livsvitenskap får helt konkrete utslag i form av et nytt bygg i Gaustabekkdalen. Det nye Livsvitenskapsbygget vil bli Norges største undervisnings- og forskningsbygg, og skal gi gode rammer for tverrfaglig forskning, utdanning og innovasjon.

Statsbygg leder arbeidet, og vil tildele prosjekteringskontrakten til gruppen bak løsningsforslaget Vev.

Globale utfordringer - tverrfaglig respons

UiO hadde invitert til et åpent seminar med tema: "Universitetets tverrfaglige respons på globale utfordringer". Flere kjente navn sto på agendaen:

  • Professor Thomas Hylland Eriksen: Hva er de store utfordringene i vår tid?
    Hylland Eriksen leder for tiden prosjektet Overheating der forskere undersøker hvordan folk på ulike steder i verden oppfatter, forholder seg til og handler i forhold til globaliseringens viktigste kriser: Økonomi/finans, miljø/klima, kultur/identitet. 

  • Ole Petter Ottersen - professor i medisin og rektor ved Universitetet i Oslo: Hvilken rolle spiller akademia i arbeidet for global helse?
    Gjennom rapporten Global Governance for Health ga Lancet-kommisjonen råd til verdensledere om hvor viktig det er å sette helse i sentrum for utviklingen av politikk og samfunn. Ottersen ledet UiOs Lancet-kommisjon for global helse.

  • What is the solution to the climate crisis? spurte professor Karen O’Brien. Hun har arbeidet med effektene av klimaendring, sårbarhet og vår evne til å tilpasse og omstille oss de siste 20 årene. Professoren mener nøkkelen ligger i vår forståelse av - og evne til - endring. 

  • Usman Mushtaq: Hva kommer etter tusenårsmålene?
    Mushtaq studerer medisin og økonomi og har blant annet vært norsk ungdomsdelegat til den 68. generalforsamling i FN. Hans foredrag fokuserte på året vi nå er inne i, der både klimaforhandlingene og forhandlingene om FNs nye utviklingsmål (post 2015) skal konkluderes. Hva er studenter og akademias rolle i multilaterale prosesser?

Rundebordsamtale

Seminaret ble avsluttet med en rundebordsamtale ledet av Kronprins Haakon i samarbeid med kommunikasjonsdirektør Marina Tofting. Her svarte innlederne på oppfølgingsspørsmål og utdypet aspekter ved sine innlegg.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook