Hopp til hovedinnhold

Feltreise med UNDP i Øst-Timor

I år utløper fristen for å nå FNs tusenårsmål. Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen vil de neste dagene reise ut i felt og se på flere gode UNDP-støttede prosjekter i Øst-Timor.

05.02.2015

H.K.H. Kronprinsen innledet i dag et tre dager langt feltbesøk i Øst-Timor sammen med FNs utviklingsprogram, UNDP. De har lagt opp et tettpakket program for Kronprinsen, som har vært goodwill-ambassadør for UNDP siden 2003. Å møte fagfolk i felt og ikke minst mennesker som har fått en bedre hverdag gjennom de ulike prosjektene i utviklingsprogrammet er hovedfokus på Kronprinsens årlige UNDP-reiser.

Viktig møte med presidenten

Etter en rask velkomst på flyplassen i hovedstaden Dili, bar det av sted til et møte mellom H.E. President Taur Matan Ruak, Kronprins Haakon, sjef for UNDP i Øst-Timor Knut Østby og ambassadør Stig I. Traavik. Formålet med dette møtet var å snakke UNDPs innsats i landet og videre styrke det gode forholdet mellom UNDP og Øst-Timor.

4 millioner plastflasker sikret bedre fremtid

Kronprinsen fikk i dag også møte lokale ungdommer som har fått en bedre hverdag og en lysere fremtid takket være UNDP og fire millioner plastflasker. Prosjektet kalles ”Green Hope Recycling Project”. Bedriften er et av flere eksempler på hvordan UNDP jobber med sosialt entreprenørskap i landet. Dette prosjektet har også en stor oppside for miljøet. I stedet for at plastflaskene blir liggende i naturen eller veikanten, skaffer de nå inntekter til en rekke mennesker.

Det finnes ingen panteordning i Øst-Timor og ideen bak prosjektet Kronprins Haakon besøkte i dag er å samle inn plastflasker, kutte dem opp i mindre deler og selge det videre som plast til resirkulering. På denne måten får ungdommene i prosjektet muligheten til å jobbe slik at de kan tjene egne penger som i de aller fleste tilfeller brukes til mat og videre utdanning. I tillegg skaffer prosjektet en inntekt for lokale innbyggere som også deltar i innsamlingen.

Ved hovedkontoret som Kronprinsen i dag besøkte holdes det også engelsk kurs, kurs i ledelse og flere andre temaer. Da Kronprinsen ble utfordret av ungdommene til å bidra til produksjonen måtte også han frem med saksen og hjelpe til med å kutte flaskene opp i strimler. Prosjektet jobber nå også med å få installert en maskin som vil lette arbeidet og øke kapasiteten. Ungdommene i prosjektet fortalte også Kronprinsen at prosjektet hadde ført til en positiv holdningsendring med tanke på miljøet.

Flere prosjekter

Senere i uken skal Kronprinsen besøke flere av de andre prosjektene UNDP har i Øst-Timor, deriblant et vannprosjekt som skaffer rent drikkevann til flere hundre husstander, et program som bringer rettsinstitusjonen ut i distriktene og et saltproduksjonsanlegg drevet av kvinnelige bønder som skaffer mat og inntekter til hele familier.

 

 

Fakta

FNs tusenårsmål

I 2000 ble verdens land enige om felles mål for det globale arbeidet mot fattigdom. Åtte konkrete mål ble formulert.

Det overordnede målet – tusenårsmål nr. 1 – var å utrydde ekstrem fattigdom og sult. Delmålet satte et tall for målet, nemlig at man skulle halvere andelen mennesker som lever for under én dollar om dagen, fra 1990 til 2015.

De åtte tusenårsmålene var:

  1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult
  2. Sikre grunnskoleutdanning til alle
  3. Styrke kvinners stilling
  4. Redusere barnedødeligheten
  5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
  6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
  7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
  8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Ved utløpet av 2015 var det oppnådd vesentlige framskritt på alle åtte områder, og verdenssamfunnet ble enige om 17 nye mål: Bærekraftsmålene. 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook