Hopp til hovedinnhold

Vann og salt

I dag fikk H.K.H. Kronprinsen se hvordan et vannprosjekt sørger for rent drikkevann til hundrevis av familier, og møte en gruppe kvinnelige bønder med god inntekt fra saltproduksjon.

06.02.2015

Kronprins Haakon fortsatte i dag sin feltreise i Øst-Timor sammen med FNs utviklingsprogram, UNDP. Dagen startet med en lengre kjøretur, på til dels vanskelige veier, ut til Ermera distriktet.

Omreisende rettssystem

Rettstatsbygging er en viktig satsing for UNDP i Øst-Timor, i samarbeid med justismyndighetene. I følge UNDP er et velfungerende rettsvesen en forutsetning for å fremme demokratisk styresett.

Ute i distriktene har folk svært begrenset tilgang til rettsapparatet. En løsning på dette, er å bringe rettssystemet ut til folket. Dommere, fri rettshjelp og alt som behøves for å kunne gjennomføre en rettsak på korrekt vis, flyttes ut i distriktet gjennom såkalte ”mobile courts”. På starten av dagen fikk Kronprins Haakon sitte på tilhørerbenken under en rettsak mellom to lokale innbyggere. Etter rettsaken fikk Kronprinsen også snakke med mennesker som hadde fått saken sin prøvd gjennom dette systemet.

Vann er viktig

Tilgang til rent drikkevann er noe man i store deler av verden ikke kan ta for gitt. Slik er det også i flere av de rurale områdene av Øst-Timor. Derfor har dette blitt et satsingsområde for UNDP i samarbeid med lokale myndigheter. Å sikre mennesker tilgang på rent vann er også en viktig del av arbeidet med å nå tusenårsmålene.

I landsbyen Poetete har livet til flere hundre familier endret seg etter de fikk enklere tilgang på rent drikkevann. Dette fikk Kronprinsen høre mye om da han møtte lokale innbyggere i nærheten av et UNDP-støttet vannrensingsprosjekt.

Da Kronprins Haakon besøkte anlegget var det for det meste kvinner og ungdom som var kommet for å hente rent vann til seg og sine familier. Tidligere måtte de gå mer enn en halv time for å hente vann. Takket være flere kilometer med vannrør fra vannkilden og ned til Poetete, er rent vann nå bare et par minutter unna. Fra en hovedvanntank går det rør til flere mindre tanker og videre ut til ulike lokalsamfunn. Prosjektet og ideen kom i stor grad fra innbyggerne selv.

For UNDP er dette et godt eksempel på effektivt samarbeid mellom myndigheter, internasjonale organisasjoner og lokalbefolkning med et sterkt eierskap til prosjektet.

Kvinnelige bønder satser på salt

Like utenfor hovedstaden Dili har 26 lokale bønder gått sammen om et annet prosjekt støttet av UNDP: Saltproduksjon. Hele 21 av disse bøndene er kvinner, og arbeidet skaffer inntekter til en rekke familier. UNDPs største bidrag har vært å sørge for en mye mer effektiv og miljøvennlig, og ikke minst mindre helseskadelig, måte for bøndene å produsere saltet sitt på.

I dag fikk Kronprinsen demonstrert hvordan bøndene tidligere produserte salt på tradisjonelt vis. Metoden gikk ut på å samle opp saltvann og filtrere det ned i store kar. Karene ble så båret inn i små stråhytter med svært begrenset ventilasjon. Inne i hyttene sto bøndene og kokte innholdet over åpen flamme for så å gradvis utvinne saltet. Metoden gir lite salt i forhold til innsatsen, samtidig som det er helseskadelig å stå inne i en røykfylt hytte i voldsom varme. Dette fikk Kronprinsen selv erfare da han var inne i en av hyttene for å se den gamle produksjonsmetoden. Å måtte hugge ned trær for å skaffe ved til bålet, har også en negativ side med tanke på miljøet.

Gjennom UNDP har bøndene nå fått opplæring i en mye mer effektiv måte å produsere salt på. Det er etablert et stort anlegg bestående av et titalls dammer. Saltholdig vann pumpes gjennom en serie dammer, hvor solen sørger for en fordamping og gradvis økt konsentrasjon av salt i vannet. Når prosessen er over, sitter man igjen med salt av høy kvalitet. Metoden sparer miljøet – og helsen til bøndene som ikke lenger tilbringer arbeidshverdagen sin i en røykfylt hytte.

I fjor produserte de 26 bøndene mer enn 10 tonn med salt og sørget for en bedre hverdag for seg og sine familier. Prosjektet er med på å gjøre Ulmehra-distriktet til et av de viktigste distriktene for saltproduksjon i hele Øst-Timor.

 

Crown Prince Haakon visits Timor Leste in his capasity of Goodwill Ambassador for the United Nations Development Programme, UNDP, in 2015. Photo: Christian Lagaard, the Royal Court.
Fakta

FNs tusenårsmål

I 2000 ble verdens land enige om felles mål for det globale arbeidet mot fattigdom. Åtte konkrete mål ble formulert.

Det overordnede målet – tusenårsmål nr. 1 – var å utrydde ekstrem fattigdom og sult. Delmålet satte et tall for målet, nemlig at man skulle halvere andelen mennesker som lever for under én dollar om dagen, fra 1990 til 2015.

De åtte tusenårsmålene var:

  1. Utrydde ekstrem fattigdom og sult
  2. Sikre grunnskoleutdanning til alle
  3. Styrke kvinners stilling
  4. Redusere barnedødeligheten
  5. Redusere svangerskapsrelatert dødelighet
  6. Stoppe spredning av hiv/aids, malaria og andre dødelige sykdommer
  7. Sikre miljømessig bærekraftig utvikling
  8. Bygge et globalt partnerskap for utvikling

Ved utløpet av 2015 var det oppnådd vesentlige framskritt på alle åtte områder, og verdenssamfunnet ble enige om 17 nye mål: Bærekraftsmålene. 

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook