Hopp til hovedinnhold

Kongen i Antarktis

Hans Majestet Kongen er i Dronning Maud Land – Norges biland i Antarktis. Kongen besøker den norske forskningsstasjonen Troll, som feirer 10-årsjubileum i dag.

11.02.2015

Etter en omvisning på selve Troll i morges, dro Kong Harald og følget til «Trollhaugen» - Norsk institutt for luftforsknings stasjon for luftmålinger, ikke langt fra Troll. Verdens reneste luft finnes i Antarktis. Likevel kan effekten av utslipp andre steder på kloden også finnes her.

Kongen og følget hans fikk en orientering om arbeidet ved målestasjonen, hvor de blant annet gjør klimamålinger.

- Jeg tror dagens barn vil være mye mer fornuftige enn vi har vært, sa Kongen etter besøket, og pekte på at både kunnskapen og bevisstheten i dag er en helt annen.

NILU gjør mange målinger, blant annet av kvikksølv, organiske miljøgifter og mer enn 20 klimagasser. Som en av svært få forskningsinstitusjoner i verden driver NILU atmosfæreforskning ved begge poler, og kan dermed sammenlikne resultater fra disse to «ytterpunktene».

Orienteringer

Tilbake på Troll, fikk Kong Harald møte overvintringsteamet, og ble orientert om norsk forskning i Antarktis av Norsk Polarinstitutts direktør, Jan-Gunnar Winther. Han fikk også en innføring om samarbeidet under den internasjonale Antarktistraktaten. Traktaten legger rammene for forvaltingen av et kontinent ingen nasjon eier, men mange har aktive interesser i. Det abeides nå også med en egen stortingsmelding for Antarktis, noe Berit Eikeland fra Utenriksdepartementet presenterte.

Så bar det ut på isen med beltevogn, til et utkikkspunkt vest for Troll.
I kveld er det jubileumsmiddag på forskningsstasjonen.

Forskningsstasjonen Troll

På 72° 01´ S, 2° 32´ Ø og 1270 meter over havet ligger Troll, Norges forskningsstasjon i Antarktis. Den ligger i Dronning Maud Land, 235 kilometer fra kysten, og ble opprinnelig etablert i 1989/90. I 2005 ble stasjonen oppgradert til helårsdrift.

Troll er en meteorologisk stasjon, en stasjon for måling av UV-stråling – og en feltstasjon for ulike program innen glasiologi, biologi og fysikk. Forskning på ulike aspekter ved klima og konsekvenser av klimaendring utgjør en vesentlig andel av forskningen her.

For ikke å ødelegge Antarktis’ verdi som referansepunkt i klimaforskningen, er det svært høyt miljøfokus på Troll. Overskuddsvarme slippes ikke ut i miljøet, men brukes til å smelte snø og is til drikkevann og sentralvarmesystemet. Avfall som ikke kan håndteres på annet vis, blir komprimert og fraktet ut av Antarktis. Bruk av el-biler gir reduserte utslipp fra kjøretøyene stasjonen benytter.

Oppgraderingen av Troll til helårsstasjon styrket mulighetene for forskning og miljøovervåking, og Norges tilstedeværelse i Antarktis.

Dronning Maud Land

Dronning Maud Land ligger på det antarktiske kontinent, 20° vestlig og 45° østlig lengde, og er norsk biland. Området utgjør en sjettedel av kontinentet og er nesten syv ganger større enn Norge. Det grenser mot britisk sektor i vest og australsk sektor i øst. Kilde: Norsk polarinsitutt.no

Dronning Maud Land ble annektert av Norge 14. januar 1939 og gitt navn etter Dronning Maud, som døde året før. Norges krav på området ble begrunnet i hvalfangstinteresser og forskningsaktivitet. Norge hadde vært aktiv i polarforskningen siden 1800-tallet, og mens hvalfangsten etter hvert ble avsluttet, fortsatte norsk forskning i Antarktis. Med helårsstasjonen Troll er tilstedeværelsen sterkere enn noen sinne.

Kong Haralds besøk til Dronning Maud Land er første gang en norsk konge besøker Norges biland i Antarktis.

 

Under besøket til Antarktis besøker Kong Harald NILUs luftmålestasjon der det blant annet gjøres klimamålinger. Fotograf: Tore Meek. Journalist: Mats Rønning. Redigerer: Henrik Skolt / NTB Scanpix

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook