Hopp til hovedinnhold

Åpnet helsekonferanse

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpnet medisinerstudentenes konferanse om reproduktiv helse i dag. I åpningstalen sin pekte hun på behovet for ung deltakelse og påvirkning.

16.03.2015

Når verdens ledere i år skal sette nye mål for en bærekraftig utvikling, må unge stemmer la seg høre og komme med sine konkrete anbefalinger:

- This year, when world leaders make a new set of promises for sustainable development, they must provide young people with the tools to make the best decisions for their bodies, and commit to targets, finance, and implementation of comprehensive sexuality education.

To make this happen, we need young people like yourselves to raise their voices, to speak directly and boldly, to come out with concrete recommendations. This is why the GLOBVAC 2015 student conference is so important.

Viktigheten av vaksine

Etter konferansen fikk Kronprinsessen også spørsmål om vaksine.  

– Vaksinasjoner er et av de viktigste virkemidlene vi har overfor barnedødelighet verden om. Så det er klart det er utrolig viktig at barn blir vaksinert, og at foreldre velger, ikke bare i sitt eget perspektiv, men også i et solidaritetsperspektiv, å vaksinere barna sine, uttalte Kronprinsessen til NRK etter åpningen av konferansen.

Studentkonferansen innleder den internasjonale konferansen GLOBVAC - Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning.

GLOBVAC

De neste to dagene vil GLOBVAC samle mer enn 350 deltakere fra hele verden til informasjon og diskusjon rundt global helse- og vaksinasjonsforskning. Årets GLOBVAC-konferanse har forskningens betydning for kvinner og barns helse og rettigheter post 2015 som sitt hovedtema.

GLOBVAC er Forskningsrådets største helseprogram. Det overordnede målet er å støtte forskning som kan bidra til vedvarende bedringer i helsetilstanden og utjevning av helse-ulikheter for fattige mennesker i lav- og mellominntektsland.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook