Hopp til hovedinnhold

Årsberetning 2014

Årsberetningen for 2014 for Det kongelige hoff er i dag overlevert til Stortingets Presidentskap, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Riksrevisjonen.

27.03.2015

Årsberetningen inneholder oversikt over Kongehusets offisielle program, en presentasjon av Det kongelige hoff og hoffets aktiviteter, samt regnskapet for Den kongelige civilliste, DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessens stab og Åpent Slott.

I alt ble 69 kommuner og samtlige av landets fylker besøkt av Kongefamiliens medlemmer i 2014. DD.MM. Kongen og Dronningen gjennomførte statsbesøk til Myanmar i desember, mens DD.KK.HH. Kronprinsen og Kronprinsessen var på offisielt besøk til Vietnam i mars.

Årsregnskapet for Den kongelige civilliste er gjort opp med et resultat som viser et overskudd på kroner. 6 846 443, mot et underskudd på 6 701 468 i 2013. Regnskapet viser at store deler av de bevilgede midlene benyttes til å vedlikeholde og utvikle Slottet og den øvrige bygningsmassen som disponeres og de kulturelle og historiske verdier som befinner seg der.

Årsregnskapet til Kronprinsen og Kronprinsessens stab viser et overskudd på kroner 2 607 816. Overskuddet er avsatt til framtidige anskaffelser/driftsreserve.

Årsregnskapet for Åpent Slott viser et overskudd på kroner 93 570. Overskuddet er tilført egenkapitalen.

- Det gode resultatet i regnskapene for 2014 viser at Det kongelige hoff har hatt god økonomistyring gjennom hele regnskapsåret. Resultatene gjenspeiler også moderniserings- og effektiviseringsprosessene som er gjennomført. Det er behov for å frigjøre ytterligere ressurser til vedlikehold, rehabiliteringsoppgaver og investeringer som har stått på vent grunnet stram økonomi, sier hoffsjef Åge B. Grutle.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook