Hopp til hovedinnhold

Delte ut Holbergprisen

H.K.H. Kronprins Haakon overrakte i dag Holbergs internasjonale minnepris 2015 til den britiske forfatteren, historikeren og myteforskeren Marina Warner. Prisutdelingen fant sted i Håkonshallen i Bergen.

10.06.2015

I forkant av utdelingen mottok Kronprinsen vinneren til audiens på Bergenhus Festning.

Analyserer fortellinger og myter

Marina Warner mottar prisen for sitt arbeid med analyser av fortellinger og myter, og hvordan de reflekterer sin samtid.

«I den prisbelønnete Stranger Magic: Charms, States and Arabian Nights (2011) viser Warner hvordan «Arabiske Netter» ble omskrevet av europeiske utgivere fra å være dynamiske synkretistiske beretninger om kulturutveksling mellom kristne, islamske og orientalske folk til en tekst hvor arabisk og tyrkisk kultur blir fremstilt som noe fremmed. Samtidig gjør boken oss oppmerksom på hvordan «Arabiske Netter» bidro til moderne europeisk kultur på uventede måter,» heter det i begrunnelsen fra Holbergprisens fagkomité.

Videre står det: «Warners arbeider er fremragende både i kraft av sin originalitet, rekkevidde, ambisjoner, alvor og åpenhet for nye kulturelle impulser. De viser dyp lydhørhet for forskjeller i språk, kontekst og oversettelse.»

Holbergprisen

Holbergprisen deles årlig ut for fremragende vitenskapelig arbeid innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen bærer navnet til den norsk-danske forfatteren Ludvig Holberg.

Den ble for første gang delt ut i 2004 og beløper seg til 4,5 millioner kroner. Formålet til prisen er å øke den sosiale bevisstheten om ånds- og sosialvitenskapenes betydning. Holbergprisen ble opprettet av Stortinget og administreres av Universitetet i Bergen på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Nils Klim-prisen

Under prisutdelingen i Håkonshallen mottok den danske statsviteren Rebecca Adler-Nissen Nils Klim-prisen for 2015. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen overrakte prisen.

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere som har gitt fremragende bidrag innenfor ett eller flere av fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

I kveld er Kronprinsen til stede på en bankett på Bergenhus Festning til ære for prisvinnerne.

Relaterte lenker

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook