Hopp til hovedinnhold

Bærekraftig utvikling som fredsbygging

Oslo Governance Centre gjenåpnet i dag. H.K.H. Kronprinsen deltok på dagens seminar med samtaler om styresett, utvikling og fredsbygging.

12.06.2015

Oslo Governance Centre (OGC) er ett av seks globale sentre som jobber med internasjonale utviklingsspørsmål i UNDP-regi. 

FNs utviklingsprogram, UNDP, er FNs organ for finansiering og samordning av det multilaterale samarbeidet om utvikling. Formålet er å styrke utviklingslandenes egne forutsetninger for å gjennomføre utviklingsprogram.

Oslo Governance Centre

OGC har som hovedoppgave å tilrettelegge for global kunnskapsdeling om styresett. Det ble opprinnelig opprettet i 2002, og gjenåpnet i dag etter et år med omstilling. Senteret ledes av britiske Sarah Lister.

- Inkluderende og effektivt styresett er avgjørende for å skape bærekraftig menneskelig utvikling. Dette gjelder spesielt i land som har vært rammet av konflikt og kriser og de landene som er i overgangsfasen til demokratisk styresett, sier Lister.

Dagens gjenåpning av OGC ble markert med et seminar om myndighetenes rolle og hvordan det å støtte opp om bærekraftig utvikling fungerer som fredsbygging.

UNDP arbeider særlig i de minst utviklede landene og prioriterer spesielt fattigdomsbekjempelse, etablering av demokratiske regimer, sysselsetting, informasjonsteknologi, miljøhensyn og tiltak for kvinner. De har siden 2000 samkjørt mye av arbeidet sitt gjennom FNs tusenårsmål.

UNDP er en hovedsamarbeidspartner for norsk og nordisk bistand, og har over 2000 prosjekter i mer enn 150 ulike land. 

Goodwill-ambassadør

Høsten 2003 ble Kronprins Haakon utnevnt til goodwill-ambassadør for UNDP. I rollen som goodwill-ambassadør har Kronprinsen vært på feltbesøk til en rekke land, og har hatt et særlig fokus på Tusenårsmålene. Han har holdt foredrag i Norge og utlandet om viktigheten av at folk som lever i fattigdom får tilgang på grunnleggende tjenester som utdanning, rettshjelp og helsetilbud, samt ren energi.

 

Del denne artikkelen på Facebook eller Twitter

Del på Twitter Del på Facebook